Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Orezivanje leske traje tokom cele godine

Orezivanje leske traje tokom cele godine

Orezivanje leske – Najbolje prinose leska daje ako je sistem uzgoja kontrolisani žbun sa 6 do 8 stabala iz korena. Nakon berbe treba obaviti folijarno prskanje. Stabla treba redovito orezivati i grane minimalno povijati na 45 stepeni. Zimsku rezidbu treba obavljati na temperaturi iznad 5 ° C i sva stabla u žbunu trebaju biti orezana na istu visinu. Pored zimske treba obaviti i dve zelene rezidbe: krajem maja i krajem juna, početkom jula.

Maksimalnu rodnost doseže od dvanaeste do četrnaeste godine, kada treba početi sa zamenom starih stabala mladim izdancima. Tada se vrši podmlađivanje žbunova.

Orezivanje leske

Pri rezidbi lešnika pozornost treba obratiti na cvetne pupoljke koji se formiraju na periferiji i vrhovima krune jer su to najbolje osvetljeni delovi. Iz tog razloga neophodno je proređivati krunu, a naročito njen unutrašnji deo. Redovitom i umerenom rezidbom postiže se bolja oplodnja, veći prinos i kvalitet plodova. Lešnik treba orezivati bar jednom u tri godine. Pored rezidbe nakon opadanja lišća, treba je orezivati i u fazi cvatnje ženskih cvetova jer tada se vidi koje su grane rodne.

Rezidba mladih stabala ima za cilj pravilno oblikovanje uzgojnog oblika, pravilno granjanje i dobijanje što većeg broja sekundarnih i tercijarnih grančica. Sastoji se u proređivanju letorasta i uklanjanju onih koji se nalaze u unutrašnjosti da bi se dobilo maksimalno osvetljenje, jer svetlost utiče na brže formiranje cvetnih pupoljaka. Osvetljene grančice daju dva do tri puta veći prinos.

Orezivanje leske traje tokom cele godine

U fazi pune rodnosti rezidbom se postižu snažnih jednogodišnjih grančica prosečne duzine 35-40 cm jer daju obilan rod. Grančice duge 5 do 15 cm imaju slab rod. Uklanjaju se sve jednogodišnje grančice koje su donele rod kao i one koje vrše zasenu. Rezidbom se uklanja i 20-25% sekundarnih grančica po opadanju lišća.

Orezivanje leske – Nakon dvanaeste godine sve osnovne grane žbuna se skraćuju na 50 cm od površine zemlje, a rodne grane se ostavljaju. Kada rodnost opadne i kada je vegetativni prirast 5 do 15 cm, pristupa se rigoroznoj rezidbi pri čemu se uklanja 30 do 50% starih stabala i zamenjuju se mladim.

Pri rezidbi posebno treba voditi računa o površini preseka stabla i nihovom zarašćivanje. Velike preseke treba obavezno dezinfikovati i zaliti kalemarski voskom. Dezinfekciju treba vršiti preparatima na bazi bakra.

Violeta Petrović-Luković

Dipl.inž. agronomije

Pročitaj i ...

orah berba čuvanje PROIZVODNJA SADNOG MATERIJALA

Orah rodio – kako čuvati jezgra do sledeće berbe?

Orah rodio, sačuvajte plodove u hladnjačama na 3-4 stepena Celziusa.