Tuesday 18.02.2020.
Najnovije vesti
Početna » Voćarstvo » Rezultati analize zemljišta – šta oni znače?

Rezultati analize zemljišta – šta oni znače?

Pre đubrenja voćnjaka ili vinograda neophodno je uraditi analizu zemljišta, ali kako da se tumače rezultati analize zemljišta? Racionalno korišćenje đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji se može izvesti samo na osnovu pravilnog tumačenja rezultata analize zemljišta. Posebnu pažnju treba obratiti na hemijsku reakciju zemljišta, humusa, azota, fosfora i kalijuma.

Tumačenje rezultata hemijske analize zemljišta određuje ne samo količinu, već i vrstu đubriva, kao i vreme njihove primene.

Da bi se mogle dati preporuke za primenu i pravovremenu upotrebu đubriva u voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji potrebno je rezultate hemijskih analiza zemljišta uporediti sa graničnim vrednostima obezbeđenosti zemljišta datih za pojedine elemente.

Zemljišta bogata u humusu su po pravilu plodnija. Njegova granična vrednost je 3 i ako zemljišta imaju vrednost < od 3 (manja od 3 %) to znači da zemljištu treba dodati organske materije to jest đubriva ove vrste (stajnjak) i tako povećati sadržaj humusa u zemljištu.

Rezultati analize

Azot: Kada je u pitanju primena azotnih đubriva potrebno je imati u vidu količinu ukupnog i mineralnog azota u zemljištu.

Prema sadržaju ukupnog azota zemlišta su podeljena u tri klase na:

 • siromašna                     ( <0.10 % N);
 • srednje obezbeđena  (0.10-0.20 % N) i
 • dobro obezbeđena     ( >0.20 % N).

Prema ovoj podeli dodati N prilikom đubrenja i to obično na jesen sa osnovnom obradom i u proleće kao prihranu u više navrata.

Fosfor i kalijum: Na osnovu literaturnih podataka i praktičnih iskustava optimalni nivo lako pristupanog fosfora u voćarsko-vinogradarskoj praksi, iznosio bi oko 15 mg P2O5 na 100 mg zemjišta, odnosno 25 mg K2O/100 g zemljišta.

Reakcija zemljišta (ph vrednost) ima velikog značaja za preporuke primene đubriva. Ona utiče i na izbor đubriva, njihove doze i dr.

Na našem terenu se preporučujed da optimalne pH vrednosti za u voćne vrste budu:

 • jabučasto  (5,2 – 7,7);
 • koštičavo  (5,7 – 7,7);
 • jezgrasto (6,0 – 7,0) i
 • jagodasto (5,1 –  6,5).

Na osnovu odstupanja dodaje se krečnjak koji služi za popravku ph vrednosti zemljišta obavezno uz dodavanje organskih đubriva. 

Savetodavac Tonić Dejan

Rezultati analize

Djubrenje stajnjakom treba sinhronizovati – izvoženje, rasturanje i zaoravanje. Po rasturanju odmah zaorati na odgovarajuću dubinu, što znatno smanjuje fertilizaciju

 • Vrednost zaoranog stajnjaka, odmah posle rasturanja – 100%.
 • Vrednost zaoranog stajnjaka, 24 sati posle rasturanja – 80%
 • Vrednost zaoranog stajnjaka, 70 sati posle rasturanja – 70%
 • Vrednost zaoranog stajnjaka, 4 dana posle rasturanja – 50%

Vitić Miroljub str. sar. PSSS-Smederevo

Pročitaj i ...

rezidba trešnja kordija trešnja pucanje ploda vreme berbe novi sistem

Trešnja zahteva zaštitu tokom cele godine

Zaštita voća u ovako vlažnim uslovima je ključ uspeha, trešnja zahteva zaštitu tokom cele godine.