Najnovije vesti
Početna » konkursi » Traktor novi u pola cene, ali uslovi teški

Traktor novi u pola cene, ali uslovi teški

Poljoprivrednici su dobili šansu da kupe traktor novi u pola cene, ali… Uslovi su takvi kakvi su i ako želite da imate bolju mehanizaciju valja prikupljati papire do 29. maja 2020. godine.

Javni poziv za kupovinu novog traktora je dobra prilika, ali koliko će naših poljoprivrednika moći (želeti) da obnovi mehanizaciju pod ovim uslovima?

Odluka Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da dodeli bespovratna sredstva u visini od 50% za traktore koji se proizvode ili sklapaju u Srbiji (čak 65% od prihvatljive vrednosti u područjima sa otežanim uslovima rada) je dobrodošla, ali uslovi koje treba ispuniti su stvorile nedoumice.

Sada je konačno jasno – da bi ostvarili subvenciju u visini od 800.000 dinara za novi traktor morate da ispunite sve uslove koji su navedeni u Javnom pozivu. Na primer kao stočar možete gajiti 19 mlečnih krava, ali ne možete da obrađujete više od 2 hektara žitarica, industrijskog i krmnog bilja!? Kao ratar možete imati za obradu do 2 hektara njiva pod žitaricama, industrijskim i krmnim biljem, ali i manje od 5 hektara pod voćem i manje od 5.000 m2 pod plastenikom. NE MOŽETE imati više površina pod raznim kulturama od naznačenih površina u uslovima konkursa. Ako imate neku od kultura na većim površinama vi ne možete ispunjavati uslove za dobijanje subvencija iako naprimer imate voćnjak do 5 hektara ako gajite povrće na otvorenom na više od 3 hektara!!!

Konkurs traje do 29. maja 2020. godine – dobro izračunajte koliko će vas koštati svi uslovi da biste novi traktor doveli na manje.

Traktor novi u pola cene

Uslovi da ostvarite olakšicu su da se bave proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površine:

1) do 0,5 ha povrća, voća i cveća u zaštićenom prostoru;

2) do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha ostalog voća;

3) do 2 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u skladu sa zakonom koji uređuje vino;

4) do 3 ha povrća (na otvorenom polju);

5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju);

6) do 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja;

7) do 2 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Ili ostvaruje pravo na podsticaje u primarnoj stočarskoj proizvodnji ako:

1) u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);

2) u zavisnosti od vrste proizvodnje ima do najviše 19 mlečnih krava, odnosno ima ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, i to: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Detaljne informacije OVDE

Pročitaj i ...

Najbolji mladi poljoprivrednik i gazdinstvo 2022. godine

Izbor najboljeg mladog poljoprivrednika i najboljeg gazdinstva Srbijr - do 30. marta 2022. godine.