Najnovije vesti
Početna » ORGANSKA » Tretman biljaka u organskoj proizvodnji

Tretman biljaka u organskoj proizvodnji

Tretman biljaka u organskoj proizvodnji – orgnski način gajenja biljaka zahteva poseban oprez pri zaštiti. Referentne kuće , koje su ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede, su veoma rigorozne u praćenju ponašanja proizvođača pri korištenju zaštitnih sredstava.

Proizvođači često kažu da nemaju određena sredstva za zaštitu uprocesu proizvodnje. Ministarstvo poljoprivrede je izdalo  spisak dozvoljenih sredstava za zaštitu u organskom načinu uzgoja.

Tretman biljaka u organskoj proizvodnji

Lista obuhvata 39 fungicida, 9 insekticida i jedno sredstvo za borbu protiv puževa (limacid). Od biopreparata na listi su četiri biopesticida, pet bioinsekticida, Za borbu protiv grinja se može koristiti akaricid sa aktivnom materijom iz gjivice.

Organski način uzgoja u Srbiji postaje jedan poželjan trend razvoja. Podrška države je stvarna, ali nedovoljna. Podsticaji koji se dodeljuju proizvođačima su nedovoljni da značajnije pomognu brži razvoj ove grane poljoprivede. U razgovoru sa proizvođačima provejava optimizam, ali “mali” proizvođači se bore sa “dečjim” bolestima – visokim iznosina za sertifikaciju, probleme u nabavci semena iz organske proizvodnje, plasman proizvoda…

Dobar primer je gradova Beograda i Novog Sada. Na pijacama je podržana ideja posebnog kutka za predstavljanje organskih proizvođača i njihovih proizvoda. U Beogradu, u bloku 44 je 2011. godine otvorena “Organska pijaca” gde su se pojavili proizvođači koji su posedovali sertifikat koji je garantovao potroša?ima da su proizvodi bili iz organskog načina uzgoja.

Kontrolne organizacije, članovi Nacionalne Asocijacije, koji imaju ovlašćenje od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje za 2017. godinu su:

CONTROL UNION DANUBE 

Bul Mihajla Pupina 21, 11000 Beograd;
tel: 011 2139 541, 011 3149 918
e-mail: sdjurdjevic@controlunion.com
www.controlunion.com

ECOCERT BALKAN D.O.O BEOGRAD

Glavna 13M/III ,11080 Beograd
tel: 011 2198 352
?-mail: office.balkan@ecocert.com

www.ecocert.rs

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA D.O.O (CIN)

Zmaja od Noćaja 11,Beograd

tel.: 011 2625-077; 2185-567; 2183-227
2625-289; 2634-596; 2626-882

e-mail: kontakt@cin.co.rs

 http://www.cin.co.rs/

ECOVIVENDI D.O.O 

Voje Veljkovića 5,Beograd

tel/fax: +381 11 2451-377

e-mail: office@ecovivendi.rs

http://ecovivendi.rs/

Sertifikacione ku?e su još i :

ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO

Trg cara Jovana Nenada 15/I,
24 000 Subotica
Tel. 024 521 130, 060 04 56 130
Fax: 024 553 116
Email: info@organica.rs
Email: administracija@organica.rs
www.organica.rs

TMS CEE d.o.o.

Adresa: Rudni?ka 2, 11 118 Beograd, Srbija

T: +381 11 244 11 11

F: +381 11 244 22 55

E-mail: office@tms.rs

foto pixabay.com

Tretman biljaka

Pročitaj i ...

NLB Komercijalna banka – Organska proizvodnja i nagrade

NLB Komercijalna banka - Organska proizvodnja je budućnost. Novih 5 proizvođača po organskim principima su dobili nagrade