Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Hortikultura » ĐUBRENJE travnjaka tokom cele godine

ĐUBRENJE travnjaka tokom cele godine

ĐUBRENJE travnjaka tokom godine zavisi od brojnih faktora.  Mineralna đubriva se primenjuju na prirodnim travnjacima u različito vreme vegetacionog perioda. Vreme primene đubriva zavisi od statusa travnjaka, florističkog sastava, ekoloških uslova, načina njegovog iskorišćavanja kao i od vrste đubriva. Sam tip zemljišta i njegova adsorptivna sposobnost u velikoj meri diktiraju kada i kako će se unositi đubrivo. U principu,

  1. lako rastvorljiva đubriva se unose predsetveno i tokom vegetacije kao prihrana, a
  2. teže rastvorljiva đubriva u predzimskom periodu đubrenja i u rano proleće.

 ĐUBRENJE travnjaka tokom cele godine

 U vlažnim regionima NPK đubriva se unose u dve etape:  prve 2/3 od predviđenih količina u proleće, a 1/3 posle prvog otkosa ili posle drugog turnusa ispaše travnjaka. Za naše travnjake u našim ekološkim uslovima najbolje se pokazalo unošenje samo azotnih đubriva u jednom ili dva navrata posle prvog i drugog otko sa ili posle druge i treće ispaše.

Fosforna i kalijumova đubriva treba uglavnom unositi u jesen ( septembar – oktobar ) ili rano u proleće ( februar – mart ). Prirodne travnjake treba đubriti svake godine.

PROČITAJTE I: Đubrenje travnjaka – NPK

Đubrenje travnjaka se vrši organskim i mineralnim đubrivima. Od organskih se koriste : stajnjak, osoka, kompost i zelenišno đubrivo, a od mineralnih đubriva NPK đubriva, krečna đubriva i azotna đubriva.

Krečna đubriva se upotrebljavaju radi popravke fizičko-hemijskih i mikrobioloških osobina zemljišta, radi popravke strukture, pH zemljišta, vodno – vazdušnog i toplotnog režima. Zemljišta sa niskom pH vrednošću obično oskudevaju u hranjivim elementima, naročito u fosforu, zato se vrši meliorativno đubrenje stajnjakom i krečnjakom.

PSSS Jagodina –  dipl. ing. Milanka Miladinović

foto pixabay.com

Pročitaj i ...

lavanda srbija lavanda u

Lavanda u Srbiji – uslovi gajenja, tip zemljišta

Uspeva na krečnjačkim zemljištima, podnosi minus 30 C - lavanda u Srbiji je pogodna teritorija za uzgoj.

Leave a Reply