Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Hortikultura » Đubrenje travnjaka tokom cele godine

Đubrenje travnjaka tokom cele godine

Đubrenje travnjaka tokom godine zavisi od brojnih faktora. Mineralna đubriva se primenjuju na prirodnim travnjacima u različito vreme vegetacionog perioda. Vreme primene đubriva zavisi od statusa travnjaka, florističkog sastava, ekoloških uslova, načina njegovog iskorišćavanja kao i od vrste đubriva. Sam tip zemljišta i njegova adsorptivna sposobnost u velikoj meri diktiraju kada i kako će se unositi đubrivo.

  1. lako rastvorljiva đubriva se unose predsetveno i tokom vegetacije kao prihrana, a
  2. teže rastvorljiva đubriva u predzimskom periodu đubrenja i u rano proleće.

 Đubrenje travnjaka tokom cele godine

U vlažnim regionima NPK đubriva se unose u dve etape: prve 2/3 od predviđenih količina u proleće, a 1/3 posle prvog otkosa ili posle drugog turnusa ispaše travnjaka. Za naše travnjake u našim ekološkim uslovima najbolje se pokazalo unošenje samo azotnih đubriva u jednom ili dva navrata posle prvog i drugog otko sa ili posle druge i treće ispaše.

zasnivanje travnjaka jagnjenje livade

Fosforna i kalijumova đubriva treba uglavnom unositi u jesen (septembar – oktobar) ili rano u proleće (februar – mart). Prirodne travnjake treba đubriti svake godine.

Pročitajte i: Đubrenje travnjaka – NPK

Đubrenje travnjaka se vrši organskim i mineralnim đubrivima. Od organskih se koriste: stajnjak, osoka, kompost i zelenišno đubrivo, a od mineralnih đubriva NPK đubriva, krečna đubriva i azotna đubriva.

Krečna đubriva se upotrebljavaju radi popravke fizičko-hemijskih i mikrobioloških osobina zemljišta, radi popravke strukture, pH zemljišta, vodno-vazdušnog i toplotnog režima. Zemljišta sa niskom pH vrednošću obično oskudevaju u hranljivim elementima, naročito u fosforu, zato se vrši meliorativno đubrenje stajnjakom i krečnjakom.

PSSS Jagodina –  dipl. ing. Milanka Miladinović

Pročitaj i ...

muskatna žalfija

Muskatna žalfija – osobine, uslovi gajenja,

Etarska ulja od žalfije su izuzetno dragocena u medicini i kozmetici. Kako se gaji žalfija?

Leave a Reply