Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Hortikultura » Lekovito bilje – pravilno sakupljanje, sušenje i čuvanje

Lekovito bilje – pravilno sakupljanje, sušenje i čuvanje

Kako sa manje obradive površine obezbediti maksimalan ekonomski efekat? Gajenjem lekovitog bilja. Kada završite njegovu berbu onda treba ih pravilno skladištiti – način kako to obaviti Vam preporučuje Zvezdana Jovanović PSSS Požarevac. Prisustvo štetnih mikroorganizama u lekovitom bilju je posledica neadekvatnog sakupljanja lekovitog bilja, a kasnije i nepotpunog čišćenja i nedovoljnog sušenja i nepovoljnih uslova tokom transporta i skladištenja. Problemi skladištenja lekovitog bilja slični su kao i kod drugih poljoprivrednih kultura, a bitna razlika je u roku trajanja biološki vrednih sastojaka lekovitog bilja iz razloga što je njihova upotreba ograničena do nekih 18 meseci. Ovaj podatak je značajan zbog primene hemijskih mera u zaštiti lekovitog bilja od štetnih organizama zbog karence.

Skladištenje lekovitog bilja je značajna faza u njegovoj preradi i postoje 2 načina skladištenja:

  1. kratkotrajno i
  2. dugotrajno skladištenje.

Kratkotrajno skladištenje odnosi se na transport biljaka i traje od nekoliko sati do jednog ili dva dana i tada kao problem može javiti mehaničko oštećenje kao i oštećenja od pregrevanja. Najznačajnije metode koje se koriste u cilju pravilnog kratkotrajnog skladištenja su većina fizičkih, hemijskih i bioloških metoda koje se inače primenjuju i prilikom čuvanja hrane (termički tretmani, sušenjem, dezinsekcija, zakišeljavanje …).

Dugotrajnim skladištenjem se održava na kvalitet proizvoda i tada najznačajniju ulogu imaju skladišni prostori koje moraju ispuniti određene uslove.

Lekovito bilje – pravilno sakupljanje, sušenje, čuvanje

U skladištima lekovitog bilja prisutne su različite vrste štetnih organizama i prisustvo bilo koje vrste štetnih organizama zahteva niz preventivnih i na kraju hemijskih mera. Ako se redovito ne sprovode zaštitne mere, za kratko vreme dolazi do prenamnoženja štetnih organizama.

Za zaštitu od patogena mogu se koristiti neke mere:

  • fizičke (visoka i niska temperatura, niska relativna vlažnost, ionizirajuće zračenje),
  • mehaničke (određene prepreke za štetočine) i
  • biološke (primena predatora i parazita)

Ove metode često nisu dovoljne i zato posle sledi integralna zaštita koja se sprovodi tokom cele godine i podrazumeva racionalnu upotrebu pesticida uz strogu kontrolu primene. Uglavnom se primenjuje fumigacija u specijalnim komorama za tu namenu. Nakon ovog hemijskog tretmana, roba se prebacuje u magacine gde se čuva do momenta prebacivanja u proizvodne pogone, a zatim u magacine gotovih proizvoda gde se sprovodi vlažna dezinsekcija jednom mesečno ili prema potrebi.

Mera vlažne dezinsekcije je bezopasna što se tiče rezidua, jer se ne tretira sama roba. Prisustvo štetnika u skladištima doprinosi izmeni temperature i vlage uskladištenih proizvoda što dovodi do razvoja gljiva i to najčešće onih koje stvaraju mikotoksine.

Suzbijanje skladišnih štetnika neposredno rešava problem mikotoksina. Nekoliko hemikalija je već u upotrebi dok se za neke ispituju mehanizmi dejstva. Najčešće korištene hemikalije su hlor i hlor dioksid. Vodonik peroksid je uspešan u eliminaciji bakterija sa opreme za preradu biljnog materijala. Lekovito bilje i njegovi proizvodi moraju biti zdravstveno ispravni da bi se kasnije primenile hemijske mere u sklopu integralne zaštite ako je to nužno.

Pročitaj i ...

kopriva organsko đubrivo biljke koje štite

Kopriva može da leči i donosi prihod na gazdinstvu

Kopriva je prava riznica vitamina i minerala, nemojte je samo čupati, može i da izleči.