Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Bakar primena bakra u poljoprivrednoj proizvodnji

Bakar primena bakra u poljoprivrednoj proizvodnji

Bakar primena – Bakar je elemenat koji zauzima značajno mesto u strukturi hlorofila i sastavni je deo jednog broja enzima. Veoma je bitan za formiranje ćelijskog zida, transport elektrona i oksidacione procese u ćeliji. On utiče na lignifikaciju (odrvenjavanje) ćelijskog zida pa zato i nije slučajno da se preporučuje tretman bakarnim fungicidima u zadnjim fazama razvoja biljke.

Nepokretan je u biljci, a simptomi njegovog deficita u zemljištu su najkarakterističniji na ovsu na kome se javljaju beli klasovi kao posledica smanjene sinteze hlorofila. Mnogo je češći slučaj toksičnog delovanja ovog elementa, a njegov višak prouzrokuje simptome koji su slični simptomima nedostatka gvožđa, međutim često se javlja hloroza samo sa jedne strane sprovodnih sudova dikotiledonih biljaka što nije slučaj kod simptoma nedostatka gvožđa.

Neke biljke su osetljive na tretman bakarnim fungicidima (jabuka, nektarina, breskva i dr.) pa se tretmani bakarnim fungicidima preporučuju samo u ranijim fazama razvoja jer bakar može uticati na sporije otvaranje cvetova i oštećenje mladih plodova. On kod nekih biljaka utiče i na prinos koji je manji na površinama tretiranim fungicidima na bazi bakra

Bakar primena bakra u poljoprivrednoj proizvodnji

Mnogo je problema uzrokovanih fiziološkim poremećajima, koje proizvodjači vrlo često ne prepoznaju i sve promene pripisuju faktorima biološke prirode. U takvim slučajevima primenjuju hemijska sredstva koja ne daju rezultate u zaštiti, a pritom ne vode računa o poslednjem roku primene pesticida pred berbu.

Tokom faze plodonošenja paradajza u plasteničkoj proizvodnji na listovima je primećena pojava svetlo žutih pega izmedju nerava, takvo lišće se vrlo često uvija ka unutrašnjosti lišća. Ovakvi simptomi nisu posledica infekcije patogenom koji izaziva plamenjaču i crnu pegavost, već je reč o nedostatku magnezijuma i bakra. Uvijanje lišća je posledica lošeg iskorišćavanja vode iz zemljišta, tako da u ovim slučajevima izbalansirana ishrana može dati dobre rezultate.

Biljke kao što su vinova loza, krompir, paradajz i sl. bolje podnose tretman ovim fungicidima te se on preporučuje u zaštiti ovih kultura posebno u kasnijim fazama. Veća koncentracija bakra može dovesti do smanjenog usvajanja mangana a time i njegovog nedostatka na primer kod jabuke

Nenad Ilić,dipl.ing.     PSS NEGOTIN

Bakar primena za bolju zaštitu

Tretman bakrom ima za zadatak da stimuliše odrvenjavanje tkiva i umanji negativan efekat niskih temperatura na pojavu pukotina, rak rana i napada patogena.

Pročitaj i ...

zasenjivanje plastenika

Mreže čuvaju povrće od visokih temperatura

Mreže na plasteniku snižavaju temperaturu u njemu do 12 stepeni Celzijusa.

Leave a Reply