Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Folijarna prihrana pravi odgovor za uspeh

Folijarna prihrana pravi odgovor za uspeh

Folijarna prihrana – Najveći uticaj na prinos i kvalitet povrća su sortiment, klima, zemljište, agrotehnika, itd. Od svih parametara najvažniji je zemljište. Zemljište je, osim toga što predstavlja podlogu za biljke, glavni izvor vode i hranljivih materija, koje su neophdne za rast i razviće i koje biljke usvajaju preko korena. I nadzemni organi, pre svih list, mogu da usvajaju mineralne materije i vodu. Sposobnost biljaka da usvajaju vodu i hraniva preko lista u savremenoj proizvodnji povrća, kako na otvorenom tako i u zaštićenom prostoru, koristi se kao redovna agrotehnička mera u ishrani biljaka. Ovakav vid ishrane naziva se folijarna ishrana.

setva u septembru spanać, spanać setva višak azota molibden pomaže

Prednost folijarne ishrane je u tome što je ovu meru moguće izvoditi i više puta u toku vegetacije tako da možemo uticati na povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta povrća, kao i povećanje otpornosti na bolesti i štetočine. Pri intenzivnoj proizvodnji povrća uprkos obilnom i pravilnom unošenju hraniva u zemljište, često se javljaju nedostaci pojedinih elemenata, kao posledica nemogućnosti korena da usvaja dovoljne količine hraniva, pa se kao rešenje tada nameće folijarna ishrana.

Folijarna ishrana se koristi i u slučaju oštećenja ili bolesti korena ili ako postoje uslovi koji utiču na slabo usvajanje ili potpuni prestanak usvajanja hraniva iz zemljišta:

  • poremećen vodno-vazdušni režim,
  • nepovoljna pH vrednost,
  • niska ili visoka temperatura zemljišta,
  • ispiranje hraniva iz oraničnog sloja,
  • fiksacija pojedinih hranljivih elemenata.

Folijarna ishrana nije, niti treba da bude, osnovni ili jedini način ishrane biljaka, već je treba posmatrati kao dopunsku ishranu, odnosno meru koja omogućuje brzo i efikasno delovanje, radi korekcije ishrane biljaka.

Ovakav način ishrane savetuje se i u slučaju pojave oštećenja, koja su izazvana vremenskim nepogodama (kiša, grad, vetar) ili oštećenja od bolesti i insekata, kao i fiziološka oštećenja. Može da se izvodi i kombinuje sa drugim agro- tehničkim merama, pre svih zajedno sa primenom sredstava za zaštitu bilja. Obično se u prskalicu stavlja prvo zaštitno sredstvo, pa tek onda đubrivo. U tom slučaju, pri primeni, đubrivo pomaže boljem usvajanju pesticida od strane biljaka, i boljem efektu zaštite.

Zlatko Vampovac dipl.ing. PSSS Padinska Skela

AGROMARKET   za Vas

FitoFert BOR Liquid 8 je đubrivo u obliku rastvora namenjeno za folijarnu aplikaciju, kod useva sa povećanom asimilacijom bora ili na borom siromašnim zemljištima. Bor je mikroelement sa mnogobrojnim funkcijama kao što su sinteza vitamina, izgradnja ćelijskog zida, rast polenovih prašnika, asimilacija šećera.

Njegov nedostatak može da prouzrokuje mnogobrojne anomalije na usevima, koje se ogledaju u vidu smanjene oplodnosti, truljenja korena korenastih useva, neujednačenim polodovima i slaboj asimilaciji šećera. FitoFert BOR Liquid 8 se najčešće primenjuje u usevima šećerne repe, soje, vinove loze, suncokreta, voća (jabuka,višnja) i kupusastog povrća (brokola, kelj, karfiol).

Pročitaj i ...

oprašivanje

Oprašivanje biljaka u plasteniku – bumbari

Oprašivanje biljaka – Primena bumbara (Bombus terrestris) u oprašivanju i oplodnji povrća. U poslednjih nekoliko godina …

Leave a Reply