Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Fosfor u zemljištu – njegov značaj za biljke

Fosfor u zemljištu – njegov značaj za biljke

Fosfor u zemljištu – Kruženje fosfora u zemljištu je veoma značajan mikrobiološki proces. Zna se da fosfora u zemljištu ima u proseku oko 0,15%. Najveći deo se u zemljištu nalazi u obliku neorganskih jedinjenja, a ostatak je u organskim jedinjenjima. Tu spadaju nukleinske kiseline, fosfolipidi i dr.
Njegova pristupačnost za biljke najvećim delom zavisi od pH vrednosti koga ima zemljište. Biljke ga usvajaju iz zemljinog rastvora u obliku jona ortofosforne kiseline i H2PO4 i HPO4 jona. Koji jon će biti usvojen prvenstveno zavisi od pH vrednosti zemljišta.

Najveći deo fosfora u zemljištu potiče iz stena i minerala matične stene od kojih je zemljište nastalo, kao i iz organskih jedinjenja.

S obzirom na to da se fosfor u zemljištu nalazi u obliku različite rastvorljivosti veoma je bitan koeficijenat njegove pristupačnosti za biljke, kao i njegovo vraćanje u zemljište preko organske materije. Ove procese u najvećem delu regulišu zemljišne bakterije, koje se nalaze u BactoFil  đubrivu.

Od ukupne količine koja se organskim putem vraća i redukuje najveći deo se vraća odumiranjem bakterija. One od ukupne težine svog tela imaju oko 30 % fosfora. Taj proces se naziva fosfofiksacija, gde nastaju jedinjenja za ishranu biljaka.

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Fosfor u ishrani biljaka spada u grupu 10 biogenih elemenata neophodnih za njihov porast i razviće. Pored visine prinosa na koju utiče, fosfor je odgovoran i za njegovu stabilnost. To je posebno značajno uzevši u obzir da kolebanje vegetacionih činilaca, iz godine u godinu dovode do variranja u prinosu.

Naročito je zapaženo povoljno delovanje fosfora u sušnim vegetacionim periodima, kao i u periodu prezimljavanja useva u uslovima niskih temperatura.

Svakako treba pomenuti i pozitivan uticaj fosfora na kvalitet poljoprivrednih proizvoda.

Fosfor u zemljištu – njegov značaj za biljke

Značaj fosfora proističe i otuda da je upravo on element koga u zemljištu ima najmanje, tako da pri formiranju biljnih delova kod rasta i razvića gajenih kultura njegov nedostatak umanjuje značaj onih elemenata kojih inače u zemljištu ima, iz razloga što blokira njihovo dalje vezivanje.

Načini regulisanja pravilne ishrane gajenih biljaka fosforom 

 • Obzirom da se zadnjih godina na tržištu pojavljuju raznovrsne formulacije mineralnih đubriva, jako je bitan pre svega izbor vrste đubriva;

 • Na osnovu kompletne analize zemljišta preporučuje se tačno utvrđena količina odabranog đubriva;

• Ne treba zaboraviti i na preporuku vremena primene preporučenog mineranog đubriva;

• Sagledavajući aktuelne probleme u pogledu klimatskih činilaca ići na preporuku folijarnih fosfornih đubriva koja su neophodna u slučajevima brze intervencije kako biljke ne bi stradale usled nepovoljne ishrane,pre svega se misli na sušne godine kada je apsorpcija preko korena onemogućena.

Ovaj vid đubrenja posebno preporučivati na manjim površinama, pre svega na gazdinstvima koja imaju razvijenu povrtarsku proizvodnju.

PSS Kragujevac   
Dipl.ing.Suzana Nešković

Pročitaj i ...

rasad zeolit rani kupus setva kupusa kupus kasni pikiranje rasada kupus u leto plodored

Pikiranje rasada pomaže bržem porastu biljaka

Pikiranje rasada ima praktičan značaj, jer omogućuje da se odgaje i rasade odraslije biljke koje …

Leave a Reply