Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Gajenje dva useva na jednoj njivi, prednosti

Gajenje dva useva na jednoj njivi, prednosti

Gajenje dva useva – Ako želimo da ostvarimo više prinosa, očistimo njivu od korova, sačuvamo zemljište od erozije onda je dobra prilika da gajimo dva useva na istom zeljištu. To zahteva više fizičkog rada, ali i rezultat je adekvatan uloženom radu, viši prihod.

Gajenje združenih useva – Združivanje useva podrazumeva gajenje dva useva na jednom polju i predstavlja jedan od dobrih alternativnih načina zaštite i očuvanja prirodnih resursa. Iako se u ovakvom načinu proizvodnje razlikuju glavni i sporedni usev treba naglasiti da su važni prinos i kvalitet obadve gajene vrste. Iz tog razloga ni jedan usev ne sme da trpi ili iz nekog razloga zaostaje u rastu i razviću pa se pažljivo mora birati kombinacija za gajenje. U ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji kao i proizvodnji  krmnih biljaka postoji više primera združenog gajenja a u praksi su najpoznatije sledeće:

  • ovas i grahorica,
  • jari ječam i crvena detelina,
  • sirak i soja,
  • kukuruz i soja,
  • kukuruz i pasulj,
  • kukuruz i tikve,
  • paradajz i spanać,
  • paradajz i rotkvice,
  • šargarepa i salata.

Prednost gajenja združenih useva na prvom mestu je veća produkcija biomase i prinosa i bolje korišćenje raspoloživih resursa, manje štete od korova, bolesti i štetočina, bolja i raznovrsnija ishrana ljudi i životinja i sigurniji prihodi.

Gajenje dva useva

Korist gajenja leguminoza zajedno sa strnim žitima je ta što leguminoze povoljno utiču na strukturu zemljišta, obogaćuju zemljište azotom i tako smanjuju troškove đubrenja a strna žita sprečavaju poleganje leguminoza jer im daju potreban oslonac. Uglavnom se kombinuje gajenje biljaka dubokog korenovog sistema sa biljkama plitkog korena kako jedni drugima ne bi bili konkurencija u snabdevanju hranom i vodom. S druge strane biljke dubokog korenovog sistema štite zemljište od erozije. Kombinuju se zatim biljke visokog uspravnog stabla sa biljkama koje imaju nisko puzavo stablo jer imaju različite zahteve za svetlošću i toplotom.

Jedna od najvećih koristi ovakvog gajenja je da se gajenjem združenih useva većim delom pokriva zasejana površina zemljišta čime se smanjuje mogućnost pojave korova jer nema slobodnog prostora za svoj rast i razviće. Gajene biljke uglavnom imaju različite neprijatelje u pogledu bolesti i štetočina čime se smanjuje mogućnost prelaska zaraze sa jednih biljaka na druge.

Kada se kreće u ovakav vid proizvodnje mora se povesti računa da gajene površine budu manje jer zahtevaju više fizičkog rada sa smanjenom mogućnošću mašinskih operacija u pogledu nege useva.

Često se pod združivanjem useva podrazumeva i gajenje različitog sortimenta jedne iste vrste biljaka odnosno različitih osobina čime se takođe smanjuje rizik u proizvodnji. Potrebno je da se napravi takav izbor sorti da se veći deo agrotehničkih mera može primeniti na celoj površini u isto vreme a naročito berba ili žetva.

Milenko Đurić, dipl ing. ratarstva

Pročitaj i ...

Prva faza razvoja pšenice zahteva puno fosfora

U jesen je važan fosfor, kasnije kalijum i kalcijum kada se formira stablo.