Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Lukova lisna buva – podmukli neprijatelj

Lukova lisna buva – podmukli neprijatelj

lukova lisna buva zaštita luka
MLADI LUK I LUKOVA LISNA BUVA

Mlade iznikle lukove napada lukova lisna buva koja je polifagna vrsta. Osim što napada polifagne biljke, napada kupus, rotkvicu I neke korovske biljke. Aktivna je od ranog proleća do jeseni pa su biljke tokom cele godine izložene napadu.
Napadnute biljke imaju karakteristične simptome, sa položenim jajima na listovima i prisustvo obilnih voštanih izlučevina oko biljke. Oštećenja izazivaju larve I odrasle jedinke isisavanjem sokova iz listova, pa listovi postaju spiralno uvijeni. Biljke zaostaju u porastu, drastično se smanjuje prinos I estetski izgled biljaka, tako da mu se smanjuje tržišna vrednost a ukoliko je jači napad, dolazi do potpunog propadanja biljaka.

Lukova lisna buva ima više generacija godišnje. Prezimljava u stadijumu imaga ispod biljnih ostataka. Rano sproleća imago počinje da se hrani mladim biljkama isisavanjem soka po celoj dužini lista. Tamno zelene do tamno sive boje sa žutom prugom duž leđne strane grudi. Jaja su žuto narandžaste boje, ovalna, za biljku pri?vrš?ena drškom koja je dva puta duža od jajeta. Larva je izduženo ovalana. Pljosnatog tela, koje po obodu ima resicu.

Lukova lisna buva – podmukli neprijatelj

Postoji pet larvenih uzrasta koji se razlikuju po veličini I boji. Razviće larvi traje 15-30 dana što zavisi od vremenskih uslova. Zbog razvučenog ovipozicionog perioda I dugog života imaga, generacije se preklapaju, pa se tokom cele vegetacije sreći svi razvojni stadijumi Lukove lisne buve.

Suzbijanje Lukove lisne buve je dosta komplikovano, iz razloga što nememo registrovanih preparata za male kulture. Obavezno je potrebno uništavati biljne ostatke, tretirati zemljište insekticidima. Za vreme nicanja biljka, kada počinju da izlaze iz zemlje, potrebno je izvršiti tretiranje sistemičnim insekticidima sa kraćom karencom, koji imaju I kontaktno I utrobno delovanje.

Radmila Čalić dipl ing zaštite bilja

Pročitaj i ...

lisnati kelj

Lisnati kelj u maju za sedam nedelja

Izuzetno se lako gaji lisnati kelj i otporan na veliki broj nepovoljnih uslova.

Leave a Reply