Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Vodotopiva đubriva su nezamenjiva

Vodotopiva đubriva su nezamenjiva

Vodotopiva đubriva – Za postizanje visokih prinosa biljkama treba obezbediti hranljive materije, vodotopiva đubriva su nazamenjiva. Savremena proizvodnja i redovna upotreba đubriva dovela je do značajnog smanjenja zone korenovog sistema kod gajenih biljaka. To je razlog više da se pravilno i pravovremeno upotrebe vodotopiva NPK đubriva različitih formulacija predviđenih za različite faze vegetacije biljaka. Intenzivno povrtarstvo zahteva kvalitetna i visoko izbalansirana đubriva.

Vodotopiva đubriva moraju biti stvorena na bazi kalijum nitrata sa optimalnim sadržajem sulfata, načinjena da spreče rizik od zaslanjivanja zemljišta. Svi mikro elementi trebaju biti u helatnom obliku i u odgovarajućem helatnom nosaču, koji garantuje maksimalnu pristupačnost i pri visokim pH vrednostima. Glavni izvor azota je nitratni azot. Vodotopiva đubriva takođe moraju da imaju visok odnos nitratnih prema amonijačnim jonima, što je jako bitno u periodima visokih temperatura i pri jakom zračenju. Previše ili premalo hranljivih materija, obično se ne vidi u početnim fazama proizvodnje i na početku primene takvih đubriva.

zalivanje paradajza paradajz djubrenje tuta absoluta paradajz izbor paradajz kao potrebe za vodom

Efekti takvog đubrenja najčešće se vide kada je već došlo do određenih problema i gubitaka u proizvodnji. Vodotopiva NPK đubriva, namenjena za različite vidove navodnjavanja (fertirigaciju) kao i za folijarnu primenu. Vodotopiva đubriva zadovoljavaju potrebu najrazličitijih biljnih vrsta za osnovnom i dopunskom ishranom u različitim fazama porasta. Vodotopiva đubriva u sebi sadrže sve potrebne hranljive materije potrebne za pravilan rast useva tokom cele vegetacije.

Sva đubriva su 100% vodotopiva, a mikroelementi gvožđe, cink, bakar i magnezijum se nalaze u helatnom obliku da bi bili stopostotno dostupni biljkama. Većina formulacija omogućavaju tzv. uravnoteženo đubrenje, jer su stvorene na bazi kalijum nitrata, a time je izbegnuto nepotrebno podizanje soli u zemljištu. Vodotopiva đubriva su proizvodi visoke čistoće i kvaliteta jer su proizvedeni od najčistijih sastojaka, bez natrijuma, hlora i teških metala. Mogu se primeniti kroz bilo koji sistem za navodnjavanje, a sitne granule finih kristala koje ga čine, u potpunosti su rastvorljive u vodi.

Vodotopiva đubriva su nezamenjiva

Prednosti :

 • 100% rastvorljiva u vodi
 • Visok sadržaj aktivnih materija
 • Laka usvojivost makro i mikroelemenata
 • Nizak nivo soli
 • Zakiseljavaju hranljivi rastvor – niža pH vrednost
 • Poboljšavaju kvalitet vode (neutrališu karbonate)
 • Poboljšavaju usvajanje hraniva
 • Štiti sistem za navodnjavanje od začepljenja
 • Vrhunski rezultati u savremenoj ishrani biljaka
 • Različiti odnosi hraniva – pogodan za sve razvojne stadijume useva
 • Moguće mešanje sa drugim vodotopivim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja
 • Lako skladištenje i tolerantnost na niske temperature
 • Nisu opasna po životnu sredinu
 • Preventiva nedostataka makro i mikroelemenata
 • Brži rast i bolji razvoj useva
 • Poboljšava zametanje i sazrevanje ploda
 • Preventiva stresnim situacijama
 • Veća otpornost na bolesti
 • Veći prinos i bolji kvalitet
 • Laka usvojivost putem lista
 • Maksimalno iskorišćenje hranljivih materija, bez gubitaka

Asortiman vodotopivih đubriva obuhvata veliki broj različitih NPK formulacija. Svaka od njih prilagođena je lokalnim uslovima i prilikama. Raspon asortimana pokriva sve potrebe mnogih useva i razvojnih stadijuma. Upotreba vodotopivih đubriva je krajnje jednostavna i bezbedna za sve koji sa njima rade.

Formulacija NPK: 12-42-12

Formulacija sa visokim sadržajem fosfora posebno je pogodna za razvoj mladih biljaka i korenovog sistema, đubrivo se primenjuje tokom prvih nekoliko nedelja nakon rasađivanja ili na početku rasta mladih biljaka. Uopštena preporuka za primenu je 0,1 % hranljivi rastvor u sistemu fertigacije (kap po kap i sl.) ili folijarno rastvorom od 0,2-0,5 %, tri do pet puta u toku vegetacije.

Formulacija – NPK: 25-10-15

Formulacija pogodna za intenzivan-vegetativni porast (zelena masa) i stadijume u razvoju koji zahtevaju veće količine azota. Kod biljaka koje zaostaju u razvoju, nakon intenzivnog branja ili zakidanja listova, nakon ponovnog vraćanja biljaka u vegetativnu fazu, vrlo brzo i uspešno jača biljke i dovodi ih u potreban balans za dalji normalan rast.Uopštena preporuka za primenu je 0,1% hranljivi rastvor tri do četiri puta  sedmično u sistemu fertigacije ili folijarno rastvorom od 0,3-0,5%, pet do sedam puta u toku vegetacije.

Formulacija  – NPK: 20-20-20

Najčešće tražena i najpopularnija formulacija mineralnog đubriva kod većine proizvođača, pogodna je za vegetativni porast i za razvoj biljaka u punoj vegetaciji. Zbog izuzetno visokog sadržaja hranljivih elemenata i brzog i na oko vidljivog efekta na tretiranoj biljci je nezaobilazna formulacija u svim programima đubrenja. Veoma je bitno da ove formulacije imaju momentalno topljenje u dodiru sa vodom, bez mogućnosti da začepe  prskalice (kapaljke). Uopštena preporuka za primenu je 0,1% hranljivi rastvor dva puta sedmično u sistemu fertigacije ili folijarno rastvorom od 0,2-0,5%, dva do pet puta u toku vegetacije.

Formulacija  – NPK: 10-10-40

Formulacija pogodna za završne stadijume vegetacije, za biljke sa povećanom potrebom za kalijumom zbog kvalitetnijeg razvoja i zrenja plodova. Maksimalni odnos NPK (1x1x4) tretiranim biljkama za vrlo kratko vreme nadoknađuje potrebe za kalijumom, ubzava zrenje plodova, a same plodove čini još lepšim i atraktivnijim. Uopštena preporuka za primenu je 0,1-0,2% hranljivi rastvor dva jednom sedmično u sistemu fertigacije ili folijarno rastvorom od 0,3-0,5%, tri do pet puta u toku vegetacije. Postoje na tržištu posebne linije vodotopivih đubriva čije su formulacije pravljene isključivo za određenu biljnu vrstu-familiju.

Vrlo često se u pripremi osnovnog rastvora za prehranjivanje biljaka (fertigacija) prave greške jer se farmeri sa raznih strana “bombarduju” raznim formulacijama đubriva i raznim stimulatorima i sličnim dodacima da se dobila odgovarajuća kombinacija neophodnih mikro i makro elemenata za prehranjivanje biljaka. Vrlo često su to kvalitetni sastojci ali najčešće su nepotrebni. Nepotrebni a koštaju.

Valentina Aleksić,

 dipl. Ing. melioracija zemljišta i voda

 

Pročitaj i ...

kompost vrste kompostiranje

Kompost – prirodno đubrivo i zaštita biljaka

Kompost kao prirodno đubrivo nastaje mikrobiološkim razlaganjem različitih vrsta organskih materija i daje odlične rezultate u đubrenju kultura.

Leave a Reply