Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Navodnjavanje paprike je uslov uspeha

Navodnjavanje paprike je uslov uspeha

Navodnjavanje paprike mora biti obilato kada se plod ubrzano razvija. Suša je veliki neprijatelj paprike i koji su načini navodnjavanja paprike savetuje vas Ljiljana Vuksanović.

Paprika ima plitak korenov sistem , osetljiva je na nedostatak vode u zemljištu u toku celog perioda vegetacije pa se isključivo gaji u navodnjavanju. Pri gajenju iz rasada masa korena se razvija u sloju od 30-50 cm, papriku je potrebno često zalivati.

Potrebe paprike za vodom variraju u širokim granicama u zavisnosti od sistema gajenja ( iz rasada ili direktne setve) od dužine vegetacije, zemljišnih i vremenskih uslova.. U našim uslovima potrebe za vodom iznose 500 do 600 mm, mada se u literaturi navode i veće vrednosti 600 do 1 250 mm.

Navodnjavanje paprike

paprika uticaj nekroza vrha ploda zeleno uvenuće mleko štiti organskapaprika vlažna paprika trips organska bakterioze paprike
Voda je uslov uspeha.

Kod proizvodnje iz rasada, prvo navodnjavanje treba primeniti neposredno posle rasađivanja a drugo posle 3-5 dana, kada treba popunjavati mesta gde su se biljke iz prvog rasađivanja osušile. Naredna zalivanja , ako nema padavina, treba vršiti svakih 8-10 dana. Posle svake berbe plodova , papriku treba obavezno zalivati. Kako je plitak koren, zalivnom normom treba prokvasiti sloj zemljišta do oko 20-30 cm. Paprika se može navodnjavati kišenjem ili sistemom kap po kap.

Kod direktne proizvodnje važno je obezbediti vlagu za brzo i ujednačeno nicanje. Ukoliko je površinski sloj zemljišta isušen, potrebno je zaliti malom zalivnom normom, oko 10 mm. Dalja zalivanja zavise od padavina i stanja vlažnosti zemljišta. I za taj način proizvodnje može se navodnjavati po turnusima, samo zalivanja treba da su ređa nego kod proizvodnje iz rasada i iznose 30-40 mm. Sa zalivanjem se prestaje kada plodovi počinju da dobijaju crvenu boju.

Pri navodnjavanju, paprika je osetljiva i na temperaturu vode. Optimalna temperatura vode je 26-28ºC, a minimalna oko 20ºC. Ako se zaliva vodom temperature od 17 do 18 ºC usev može da odbaci cvetove i da stagnira u porastu.

Pročitaj i ...

navodnjavanje kako nabavka nove opreme koren voćke konkurs kredit

Navodnjavanje – kako najbolje zalivati, koliko, kada …

Kako efikasno uraditi navodnjavanje? Vreme zalivanja, kvalitet i količina vode za navodnjavanje su ključni. Vreme …