Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Povrtarstvo » Nekroza vrha ploda – uzrok manjak kalcijuma

Nekroza vrha ploda – uzrok manjak kalcijuma

U povrtarstvu su česte bolesti uzrokovane manjkom nekih elemenata, a jedna od njih je i nekroza vrha ploda. Tako na primer za normalan rast i porast biljke je neophodan kalcijum. Usled njegovog nedostatka njihov porast je otežan i usporen. Na plodovima se može javiti tkivo u okviru pege koje je ulegnuto i suvo, kasnije smežurano, dobijajući postepeno smeđu ili mrku boju. Pokožica ploda ostaje nepovredjena, gubi svežinu i postaje kožasta. Ovakva mesta često naseljavaju sekundarni paraziti ili saprofitni mikroorganizmi, prouzrokujući potpuno propadanje ploda.

Nekroza vrha ploda povrtarskih kultura

Uočeno je da se po jednom plodu uglavnom pojavljuje po jedna ovakva pega, koja šireći se može da zahvati i do jedne trećine ploda, kao i to da prvo stradaju krupniji i stariji plodovi. Snižavanje maksimalne dnevne temperature prestaje pojava navedenih promena na mladjim plodovima, kao i širenje već nastale truleži u okviru jednog ploda. Nije uočeno infektivno širenje pega sa zahvaćenih plodova na zdrave.

Sve ove promene su posledica nedostatka kalcijuma u zemljištu ili je njegovo usvajanje ometano zbog visoke koncentracije soli amonijaka, kalijuma, magnezijuma i natrijuma. Akumulirane u zoni korena one smanjuju mogućnost usvajanja kalcijuma od strane biljaka.

Ujednačena vlažnost zemljišta tokom celog vegetacionog perioda obezbedjuje zdrave plodove, sa neznatom pojavom nekroze plodova. Periodi suše sa visokom temperaturom preko 30 stepeni C u vreme intenzivnog rasta plodova i u vreme sazrevanja uslovljavaju veliki intenzitet ove pojave. Ova pojava je još više izražena kada je plitak koren, a to je posledica loše i plitke obrade zemljišta.

Mere zaštite biljaka od nekroze vrha ploda obuhvataju obezbedjenje biljaka dovoljnim količinama kalcijuma u pristupačnom obliku i ravnomernu i ujednačenu snabdevenost biljaka vodom. Pri korišćenju mineralnih djubriva prednost dati azotu u obliku nitrata u odnosu na formu amonijaka  

PSSS Negotin

dipl. ing. poljop. Vladica Stefanović

Fitofert calcium organo 30 je preparat u obliku vodotopivih kristala, sa maksimalnih 30% Cao. Namenjen je za folijarni tretman useva. Kalcijum je u potpunosti helatiziran i lako transportabilan kroz list do plodova a iskorišćenje je potpuno. Ono što ga u potpunosti izdvaja od drugih preparata na bazi kalcijuma je potpuno odsustvo nitrata i hlorida.

Pročitaj i ...

kompost vrste kompostiranje

Kompost – prirodno đubrivo i zaštita biljaka

Kompost kao prirodno đubrivo nastaje mikrobiološkim razlaganjem različitih vrsta organskih materija i daje odlične rezultate u đubrenju kultura.