Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Bioetanol kao zamena za naftu iz kućnog dvorišta

Bioetanol kao zamena za naftu iz kućnog dvorišta

Bioetanol kao zamena za naftu – Sve veća upotreba bioetanola je zahvatila ceo svet. U SAD-u je koncentracija bioetanola 10%, zahtevi proizvođača je da se taj procenat poveća na 15%. Njegovim dodavanjem gorivu se postiže niža cena goriva dok je nusprodukt sagorevanja ekološki ispravan. Članak dipl. ing. Snežane Stojković – Jevtić će Vam prikazati zašto treba koristiti bioetanol.

Nafta i naftni derivati koji se danas koriste kao pogonsko gorivo spadaju u neobnovljive resurse, odnosno iscrpljive prirodne resurse. Zalihe su iz dana u dan sve manje, proizvodnja je skuplja, a činjenica je i da su pojedini ratovi vođeni zbog nafte. Zato je potrebno pronaći alternativu ovog gorivu, a jedna od mogućnosti je i biogorivo.

Biogorivo je ustvari bioetanol koji se dobija alkoholnim vrenjem iz biomase. Najveći proizvođač bioetanola u svetu su SAD gde se bioetanol dobija uglavnom od kukuruza, dok je u Brazilu najveća zastupljenost biogoriva (20%) u motorima sa unutrašanjim sagorevanjem. U Brazilu se bioetanol proizvodi od šećerne trske.

Bioetanol se kao pogonsko gorivo u sadašnjim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem može koristiti u procentu od 10 do 20 % bez ikakvih adaptacija motora. Za korišćenje većeg procenta ili čistog bioetanola potrebna je adaptacija motora.

Bioetanol kao gorivo budućnosti

Zbog jeftinijih inputa u proizvodnji strnih žita sve više se bioetanol proizvodi od pšenice umesto od kukuruza. Važno je da biljna masa ima što veći sadržaj skroba koji se u prisustvu enzima alfa i beta amilaze razlaže do prostih šećera iz kojih se u procesu fermentacije dobija alkohol. Kao nusproizvod ovog procesa dobija se “džibra” koja može poslužiti kao “mokra” kvalitetna stočna hrana koja bi mogla zameniti određenu količinu suve koncentrovane hrane. Takođe se dobija i ugljen-dioksid bez koga se danas ne može zamisliti proizvodnja sokova (gaziranih).

Ideja je da se korišćenjem pšenice, tritikalea i drugih žitarica proširi njihova upotrebna vrednost od prehrambene industrije na energetiku. Takođe je ideja da se bioetanol dobija iz biljne mase kao što su slama, kukuruzovina i drugo, a da se zrno pšenice i dalje koristi u prehrambenoj industriji. Zato je potrebno intenzivirati agrotehniku i podići prinose žitarica na viši nivo.

Još jedna pozitivna strana korišćenja bioetanola kao pogonskog goriva je činjenica da se njegovim sagorevanjem ne zagađuje životna sredina, odnosno nema štetnih produkata, kao što su sumpor-dioksid i drugo.

Procena je da će do 2025. godine u svetu 50% motora sa unutrašnjim sagorevanjem koristiti bioetanol kao pogonsko gorivo.

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima