Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » BRIKETI efikasna zamena za druga goriva

BRIKETI efikasna zamena za druga goriva

BRIKETI efikasna zamena – Srbija obiluje veoma velikom količinom biomase, gde se određena količina može iskoristiti u termoenergetske svrhe. Najefikasniji način upotrebe biomase u termo energetske svrhe je preko proizvodnje peleta ili briketa.

Time se dobija proizvod koji je ekološki prihvatljiv i koji sadrži energiju koja je bliska vrednosti mrkog uglja.

BRIKETI efikasna zamena  

Prosečna kalorična vrednost za pelete koje se dobijaju od drvene biomase-drvene pelete je >19 MJ/kg, dok  za pelete koje se dobijaju od biomase koja je nastala od ostataka poljoprivredne proizvodnje – poljoprivrednih peleta energetska vrednost je od 13 do 18 MJ/kg, u zavisnosti od vrste poljoprivredne biomase (kukuruzovina, sojina sa?ma, ostaci od uljarica…) i od načina proizvodnje peleta.

Po klasifikaciji sistema za obnovljive izvore energije – OIE, prema ekonomskoj isplativosti, upotreba biomase radi dobijanja peleta – briketa koje se mogu koristiti u termoenergetske svrhe je najisplatljiviji vid Obnovljivih Izvora Energije. U pitanju je obnovljiv izvor energije koji koristi ligno-celulozne ostatke kao resurse iz proizvodnih aktivnosti, koji se odnose na:

  1. Proizvode dobijene aktivnostima u oblasti šumarstva (piljevina iz prerade drveta…)
  2. Ostatke dobijene aktivnostima u oblasti šumarstva (strugotine i grane drveća…)
  3. Proizvode od poljoprivrede (slama, kukuruzovina, ljuska suncokreta, silosna prašina…)

Upotreba dobijenih peleta (briketa):

  1. za zagrevanje prostora u domaćinstvima i zgradama korišćenjem briketa i peleta od biomase
  2. za proizvodnju električne energije – u severnim delovima Srbije koristi se biomasa od ostataka žitarica, a u južnim delovima korišćenjem šumskih ostataka i otpada od drveta
  3. za daljinsko grejanje – posebno u južnim delovima Srbije, gde još uvek nije razvijena gasna mreža.
  4. BRIKETI efikasna zamena 

briketi od organskog briketi ekološkiPrimena briketiranja / peletiranja ostataka poljoprivrednoj proizvodnji i u drvnoj industriji omogućava proširenje delatnosti kojim se bave privredni subjekti u ovim sektorima, što omogućava dodatnu zaradu, odnosno bolji i održivi razvoj firmi. Takođe, sakupljanjem biomase za peletiranje i briketiranje povećava se stepen obnovljivosti šuma i poljoprivrednih površina, jer se oslobađa obradiva površina za rast narednih generacija biljaka, gde se kao proizvodi dobijaju energenti- pelete / brikete koji zamenjuju prirodni gas pri zagrevanju unutrašnjosti objekata, što doprinosi energetskoj nezavisnosti naše zemlje. Proširenje delatnosti firmi u domenu poljoprivredne i šumske industrije, kao i osnivanje novih firmi koje bi svoju delatnost bazirale samo na proizvodnji briketa/peleta stvara mogućnost za otvaranje veoma velikog broja novih radnih mesta, čime se delimično rešava problem nezaposlenosti u Srbiji.

 Peleti i briket 

Proizvodnja peleta i briketa je u ekspanziji.

Briketi su većih dimenzija. Tipične dimenzije drvenih briketa su: prečnik 60 -100 mm, a dužina 20 -200 mm. Zbog svoje relativno velike dimenzije briketi nisu pogodni za male i srednje kotlove sa automatskim doziranjem, za razliku od peleta. Briketi su pogodni za kotlove i ložišta sa ručnim loženjem. Zbog svoje težine i dimenzija briketi su skloniji lomljenju i mrvljenju od peleta. Iz tog razloga su peleti interesantniji kao gorivo.

Peleti mogu biti korišćeni u malim kotlovima sa automatskom regulacijom, pošto se doziranje goriva može regulisati. Postoje proizvođači briketa  u Srbiji, ali je obim njihove proizvodnje relativno mali.

Proizvodnja drvenih peleta postaje sve češća u Srbiji. U više zemalja postoje proizvodaci opreme za proizvodnju drvenih peleta.
U nekoliko zemalja Evrope proizvodjaci opreme: Andritz – Austrija, Larus Impianti – Italija, Salmatec –Germany, SG Strojirna – Češka Republika, Sweden Power Chippers Ab – Švedska.

Princip proizvodnje peleta je isti. Pelete bi trebalo proizvoditi iz čistog drveta, ali to nije obavezno. Medutim, uobičajena praksa je da se peleti proizvode bez dodatka vezivnog sredstva (lepkova ili smola). Tehnologija proizvodnje peleta treba da ispuni osnovne uslove kvaliteta proizvoda, a to je otpornost na lomljenje i trunjenje pri skladištenju i transportu.

Neke evropske zemlje gde se peleti troše u velikoj količini, usvojile su vrlo detaljne standarde po pitanju kvaliteta peleta ( Švedska, Austrija, Nemačka). Peleti mogu biti proizvedeni iz drvnog otpada koji je čisto drvo, a mogu biti proizvedeni sa aditivima, ali oni moraju zadovoljiti zahteve po pitanju maksimalnog sadržaja štetnih materija. Peleti treba da imaju deklaraciju sa specifikacijom, tako da je cena peleta na tržištu veća ako je sirovina za pelete čisto drvo.

Vlasnička struktura postojećih fabrika za pelete u Srbiji i onih planiranih za izgradnju je mešovita. Neke fabrike su u zajedničkom vlasništvu domaće i strane firme, neke su u potpunosti ili strane ili domaće. Tehnologije primenjene za proizvodnju drvenih peleta u ovim preduzećima su uglavnom iz Evrope. Medutim manji proizvođači, domaća preduzeća I preduzetnici, obično nabave polovnu opremu evropskog proizvođača ili kinesku opremu, pošto je ova znatno jeftinija.

PSSS NIŠ
Kocić Svetlana, dipl.ing.poljoprivrede

 BRIKETI efikasna zamena 

 Toplotna moć bio mase:
  1. žitne i sojine slame iznosi od 12,7 do 16 MJ/kg,a
  2. oklaska od kukuruznog klipa 14,7 MJ/kg 

Brkić i sar. (1995 i 2006).

Toplotna moć biomase zavisi od sadržaja vlage u biljnom materijalu. Sa porastom sadržaja vlage u biljnoj masi opada toplotna moć biomase.
Ranije se toplotna vrednost biomase upoređivala sa kamenim ugljem. Danas se upoređuje sa tečnim gorivom (dizel gorivom ili uljem za loženje).
 
Okvirno posmatrano 3 kg slame može da zameni 1 kg dizel goriva (D2) ili ulja za loženje, ili 2,56 kg oklaska (sa 7,5%sadržaja vlage) po toplotnoj moći odgovara 1 kg lakog ulja za loženje (EL).
BRIKETI efikasna zamena 

Pročitaj i ...

Druga generacija kukuruznog plamenca

Druga generacija kukuruznog plamenca napada biljke, vreme je za tretma zaštitnim sredstvima. Za kukuruz treba koristiti Coragen 20 SC

Leave a Reply