Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Briketi od organskog otpada – biomase sa njiva, iz voćnjaka, vinograda…

Briketi od organskog otpada – biomase sa njiva, iz voćnjaka, vinograda…

Počela je rezidba u voćnjaku i možete odrezane grane pametno iskoristiti – briketi od organskog otpada su dobra odluka. Veoma je mali procenat upotrebe odbačene biomase kao alternativnog energenta, pre svega zbog visokih troškova transporta i skladištenja. Ratarska proizvodnja je veliki izvor biomase, ali u praksi je uobičajeno da se žetveni ostaci (slama, kukuruzovina, suncokret…) spaljuju, što je najgore rešenje.

U voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji u toku rezidbe vinograda i voćnjaka javlja se kao sporedni produkt velika količina odbačenih loza i grana. Odbačena biomasa se redovno spaljuje, čime se energija prosipa, a sredina opet zagađuje. Jedno od rešenja je i briketiranje odbačene biomase, čime se dobija isplativi alternativni energent.

Šta je briketara?

Briketara je hidraulična presa namenjena za sabijanje biomase koja kasnije može da se upotrebi kao ogrev. Druga namena je izrada podloga za proizvodnju rasada (jiffi briketi).

HIDRAULIČNA JEDNOSTRUKA PRESA (HJP-80)

je prva verzija prese manjeg kapaciteta i namenjena je za izradu briketa za sopstvene potrebe i prodaju drugim licima. Briketi od organskog otpada se izrađuju kapacitetom od 50-70 kg/sat, sa prečnikom Fi 70 mm. Upravljanje mašinom je bazirano na mikrokontroleru ATMEL, a prikaz operacija i dijagnostika vrši se na sinoptiku LE diodama i dvorednim LC displejom sa po 16 karaktera.

HIDRAULIČNA TANDEM PRESA (HTP-200)

je drugi tip prese kapaciteta 180-200 kg/sat i namenjena je za komercijalnu proizvodnju briketa. Briket je dimenzije Fi 70 mm. Specifičnost ovog modela je da se briket presuje na obe strane hidrauličkog klipa (nema povratnog praznog hoda u radu). Mašina ima dva sistema za doziranje pužnim dodavačem. Dok se na jednoj strani vrši presovanje, na drugoj strani cilindra se vrši doziranje materijala. Upravljanje mašinom je bazirano na mikrokontroleru ATMEL, a prikaz operacija i dijagnostika se vrši na sinoiptiku LE diodama i dvorednim LC displejem sa po 16 karaktera.

Detaljnije informacije se mogu dobiti od proizvođača čije se briketare koriste širom Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, a duplo su jeftinije od uvoznih.

ELTUS d.o.o. Niš, 18000, ul. Dušana Popovića 110,
tel: 018 274 710, 018 236 296

Sistemi briketiranja i peletiranja biomase u Srbiji

Srbija obiluje veoma velikom količinom biomase, gde se određena količina može iskoristiti u termoenergetske svrhe. Najefikasniji način upotrebe biomase u termoenergetske svrhe je preko proizvodnje peleta ili briketa od organskog otpada, čime se dobija proizvod koji je ekološki prihvatljiv i koji sadrži energiju koja je bliska vrednosti mrkog uglja.

Prosečna kalorična vrednost za pelete koje se dobijaju od drvene biomase-drvene pelete je >19 MJ/kg, dok za pelete koje se dobijaju od biomase koja je nastala od ostataka poljoprivredne proizvodnje poljo-privrednih peleta energetska vrednost je od 13 do 18 MJ/kg, u zavisnosti od vrste poljoprivredne biomase (kukuruzovina, sojina sačma, ostaci od uljarica…) i od načina proizvodnje peleta.

Po klasifikaciji sistema za obnovljive izvore energije – OIE, prema ekonomskoj isplativosti, upotreba biomase radi dobijanja peleta/briketa koje se mogu koristiti u termoenergetske svrhe je najisplatljiviji vid Obnovljivih Izvora Energije. U pitanju je obnovljiv izvor energije koji koristi ligno-celulozne ostatke kao resurse iz proizvodnih aktivnosti, koji se odnose na:

  • Proizvode dobijene aktivnostima u oblasti šumarstva (piljevina iz prerade drveta…)
  • Ostatke dobijene aktivnostima u oblasti šumarstva (strugotine i grane drveća…)
  • Proizvode od poljoprivrede (slama, kukuruzovina, ljuska suncokreta, silosna prašina…)

Peleti i briketi od organskog otpada

briketi od organskog briketi ekološki

Proizvodnja peleta i briketa je u ekspanziji. Briketi su većih dimenzija. Tipične dimenzije drvenih briketa su: prečnik 60 – 100 mm, a dužina 20 – 200 mm. Zbog svoje relativno velike dimenzije briketi nisu pogodni za male i srednje kotlove sa automatskim doziranjem, za razliku od peleta. Briketi su pogodni za kotlove i ložišta sa ručnim loženjem. Zbog svoje težine i dimenzija briketi su skloniji lomljenju i mrvljenju od peleta. Iz tog razloga su peleti interesantniji kao gorivo. Peleti mogu biti korišćeni u malim kotlovima sa automatskom regulacijom, pošto se doziranje goriva može regulisati.

U nekoliko zemalja Evrope takođe postoje proizvođači opreme: Andritz – Austrija, Larus Impianti – Italija, Salmatec – Germany, SG Strojirna – Češka Republika, Sweden Power Chippers Ab – Švedska.

Princip proizvodnje peleta je isti. Pelete bi trebalo proizvoditi iz čistog drveta, ali to nije obavezno. Međutim, uobičajena praksa je da se peleti proizvode bez dodatka vezivnog sredstva (lepkova ili smola). Tehnologija proizvodnje peleta treba da ispuni osnovne uslove kvaliteta proizvoda, a to je otpornost na lomljenje i trunjenje pri skladištenju i transportu.

Neke evropske zemlje gde se peleti troše u velikoj količini, usvojile su vrlo detaljne standarde po pitanju kvaliteta peleta (Švedska, Austrija, Nemačka). Peleti mogu biti proizvedeni iz drvnog otpada koji je čisto drvo, a mogu biti proizvedeni sa aditivima, ali oni moraju zadovoljiti zahteve po pitanju maksimalnog sadržaja štetnih materija. Peleti treba da imaju deklaraciju sa specifikacijom, tako da je cena peleta na tržištu veća ako je sirovina za pelete čisto drvo.

Vlasnička struktura postojećih fabrika za pelete u Srbiji i onih planiranih za izgradnju je mešovita. Neke fabrike su u zajedničkom vlasništvu domaće i strane firme, neke su u potpunosti ili strane ili domaće. Tehnologije primenjene za proizvodnju drvenih peleta u ovim preduzećima su uglavnom iz Evrope. Međutim, manji proizvođači, domaća preduzeća i preduzetnici obično nabave polovnu opremu evropskog proizvođača ili kinesku opremu, pošto je ova znatno jeftinija.

PSSS NIŠ

Kocić Svetlana,
dipl. ing. poljoprivrede

Pročitaj i ...

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz – manjak kalijuma u razvoju biljaka

Žuta boja i nekroza listova simptomi su koji ukazuju na manjak kalijuma.