Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Donau Soja – Dan polja u Somboru, 24. jun 2022. godine

Donau Soja – Dan polja u Somboru, 24. jun 2022. godine

Donau Soja primer kako udruženi možemo napredovati brže i gajiti non GMO soju koja je sve traženija na tržištu EU. Deveti „Donau Soja Dan polja održive proizvodnje soje“, koji će biti posvećen izazovima u održivoj proizvodnji genetski nemodifikovane soje.

Događaj će biti održan u petak, 24. juna 2022. godine, s početkom u 11:00 h u Lugovu – PIK VII uprava (opština Sombor).

Preko 20 partnera iz zemlje i regiona predstaviće 28 sorti soje domaćih i stranih semenskih kuća, 8 herbicidnih kombinacija po principu integralne zaštite bilja i 9 varijanti preparata za ishranu biljaka, folijarnu prihranu i inokulaciju soje. Pored navedenog, posebno nam je zadovoljstvo da ove godine predstavimo i najnovija rešenja za primenu informacionih tehnologija u poljoprivredi.

Donau Soja – Dan polja u Somboru, 24. jun 2022. godine

Rezultati studije Donau Soja udruženja
Na varijabilnost sojinih proizvoda (punomasna soja, sojina pogača itd.) u pogledu kvaliteta prerade
(TIA, rastvorljivost u proteinima), kao i sadržaja hranljivih sastojaka, utiču različiti faktori:
temperatura i vreme izlaganja tokom prerade, sadržaj TIA, proteina i ulja, veličina i obim zrna i dr.
Udruženje Donau Soja i tim naučnika iz oblasti ishrane životinja ispitivali su u kojoj meri se razlikuju
sojine pogače poreklom od 30 različitih proizvođača koji imaju sopstvenu preradu. Ispitana je sirova
soja, tostirana soja, sojina pogača i sojino brašno.
Rezultati studije su pokazali da je prosečni sadržaj sirovih proteina u svim uzorcima bio 436 g / kg
sojine pogače (u FM) i kretao se u rasponu od 374 do nešto manje od 500 g / kg. Pronađene su i
značajne razlike između prerađivača u sadržaju masti u rasponu od 61 do 172 g / kg, dok je srednja
vrednost bila 114 g / kg.

Uz nagli porast površina pod sojom, došlo je do značajnog porasta decentralizovanih prerađivačkih
postrojenja. Praktično iskustvo i trenutne studije jasno pokazuju da je upravljanje kvalitetom,
odnosno redovno praćenje kvaliteta prerade i nutritivnog sastava proizvoda od soje obavezno kako
bi se osigurao uspeh – sa njive kroz preradu do hranilice za životinje.

“Donau Soja” Srbija

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje?

Senaža je bolja od samog postupka sušenja sena u plastovima. Više karotena, suve materije i obroka za stoku sa jednog hektara.