Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Energija biomase može zagrejati Vaše domove

Energija biomase može zagrejati Vaše domove

Energija biomase pruža velike mogućnosti za uštedu i zagrevanje prostorija korištenjem praktično “otpada” sa njiva. Prilikom gorenja dobijamo kvalitenu “zelenu” energiju uz manje pepela, manje potrebnog skladišnog prostora. Više informacija u članku dipl. ing. Dragana Kolčića, PSSS Zaječar.

Biomasa je najstariji izvor energije koji je čovek koristio i predstavlja zajednički pojam za brojne, najrazličitije proizvode biljnog i životinjskog sveta. Biomasa je definisana kao biorazgradivi delovi proizvoda, otpada ili ostataka iz poljoprivrede, šumski otpad i otpad srodnih industrija kao i biorazgradivi delovi industrijskog i gradskog otpada.

Prema sirovini koju koriste za dobijanje određenje biomase data je slededa podela:

  • biomasa iz drvne industrije;
  • poljoprivredna biomasa;
  • energetski zasadi;
  • biomasa sa farmi životinja;
  • biogoriva;
  • gradski otpad.
kukuruz afla djubrenje kukuruz nedostatak

Poljoprivrednu biomasu čine ostaci godišnjih kultura kao to su: slama, kukuruzovina, oklasak, stabljike, ljuske i koštice. Za Srbiju bi posebno bila interesantna upotreba ostataka i otpadaka iz poljoprivrede u cilju dobijanja energije, toplotne a i električne, plus ako se zna da je 58% teritorije pod obradivim površinama. Iskustva iz razvijenih zemlja, u Evropi posebno Danske, pokazuju kako se radi o vrednom izvoru energije koji ne bi trebao zanemariti. Sledi primer, nakon berbe kukuruza na obrađenom zemljištu ostaje kukuruzovina, stabljika sa lišćem. Budući da je prosečni odnos zrna i mase 53% prema 47%, proizilazi kako biomase ima približno koliko i zrna. Iako je neosporno kako se nastala biomasa mora prvenstveno vraćati u zemlju, preporučuje se zaoravanje 30%-50% te mase, što znači da za energetsku primenu ostaje najmanje 30%. To predstavlja značajnu količinu, a sa adekvatnim tretiranjem te količine biomase moglo bi se puno uštedeti, jer ako se ta energija iskoristi za ogrev zimi ili za sušenje poljoprivrednih kultura i sl.

Uštedela bi se energija koja se do sad koristila za tu namenu. Procenat od 30% iskoristljivosti biomase kukuruzovine sa jedne strane se može činiti mali, ali za poljoprivredna područja kao što su Semberija, Vojvodina i dr. gde se godišnja proizvodnja kukuruza meri u stotinama hiljada tona to predstavlja jako veliki izvor energije.

Energija biomase  

Biljke bogate uljem ili šećerom, u velikim količinama (ugljenik C), kao što su: brzorastuće drveće i kineske trske s godišnjim prinosom od 17 tona po hektaru, eukaliptus s prinosom 35 tona suve materije po hektaru, zelene alge s prinosom od 50 tona po hektaru. Biljke bogate uljem ili šećerom u Srbiji se najviši prinosi postižu s topolama, vrbama i jablanima. Svojstva ovakvih energetskih zasada su: kratka oplodnja, veliki prinosi, korišćenje otpadnih voda, đubriva i taloga (vegetacijski filteri) i izbegavanje viškova u poljoprivrednoj proizvodnji. Na toplotnu moć nedrvne biomase podjednako utiču udeo vlage i pepela. Udeo pepela u nedrvnim biljnim ostacima može iznositi i do 20% pa značajno utiče na toplotnu moć, supstance koje čine pepeo nemaju nikakvu energetsku vrednost.

biogas

Izmet životinja (anaerobna razgradnja u digestoru), spaljivanje lešina (npr.prerađivačke farme), negde oko 110 tona stajnjaka (stajsko đubrivo) i 250 tona kukuruzne silaže godišnje je dovoljno da se dobije oko osam miliona kilovat/sati struje, što je ušteda oko 16000 tona lignita plus, ne ostaje velika količina štetnog pepela. Biogas je mešavina metana CH4 (40%-75%), ugljen dioksida CO2 (25%-60%) i otprilike 2% ostalih gasova (vodonika H2, sumporovodonika H2S, ugljen monoksida CO). Biogas je oko 20% lakši od vazduha i bez mirisa i boje. Temperatura zapaljenja mu je između 6500C i 7500C, a gori čisto plavim plamenom. Njegova kalorijska vrednost je oko 20 MJ/Nm3 i gori sa oko 60%om efikasnošću u  konvencionalnim biogasnim pećima. Jedan i po kubik biogasa je ravan sa jednim kubikom prirodnog gasa, koji uvozimo.

Jedan hektar kukuruzne silaže dovoljan je za proizvodnju 10.000 kubika biogasa, od kojeg nastaje preko 20.000 kilovat/sati struje, a to je dovoljno za oko pet domaćinstava na godišnjem nivou. Negde oko 500.000 hektara raznih biljaka dalo bi snagu oko 1.000 MW, što je u srazmeri proizvodnje jedne značajnije elektrane.

Pročitaj i ...

klijanje pšenice iznikla pšenica

Iznikla pšenica – da li će bolesti brzo napasti biljke?

Česte smene kiše i sunca dovode do razvoja bolesti u pšenici. Zaštita je najbolja ako je na početku razvoja bolesti, čak i preventivno.