Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Gorušica, prilepača u usevima pšenice

Gorušica, prilepača u usevima pšenice

Gorušica, prilepača – Pšenica je bujna, završava fazu bokorenja i ima lepe izglede za dobar urod. Kao i uvek ima neko ali, korovi će  sigurno krenuti u napad. Na Vama je da to sprečite i doprinesete boljem prinosu i Vašem većem prihodu. Najveće je prisustvo prilepače i gorušice.
Ukoliko smo konstatovali značajno prisustvo korova, ima smisla tretirati herbicidima. To podrazu -meva da je brojnost tolika da konkuriše usevu, što dovodi do smanjenja prinosa. U zavisnosti od spektra korova vršimo  izbor herbicida.

  Sledeći korak je od ređivanje momenta  tretmana. Korove treba suzbiti pre nego što naprave štetu u usevu.

 Blaga zima je omogućila prezimljavanje jesenje – zimskih korova u nekim usevima pšenice i ječma. Obilaskom terena konstatovano je prisustvo prilepače /Galium aparine/ i gorušice /Sinapis arvensis/.

Gorušica, prilepača u usevima pšenice

Čim  se vremenske prilike stabilizuju na parcelama gde su prisutni prilepača i gorušica izvesti tretman sa nekim od navedenih herbicida:

 Sekator 0,3 kg/ha

 Sekator OD-0,15 l/ha

 Laren 60WP-10g/ha + Starane 250 -0,5l/ha

 Mezzo 60WG(10g) + Fox 200EC-0,5l/ha

 Metmark-10 g + Fluoromark 0,4 l/ha

 Tezis 10 g/ha + Bonaca EC 0,4 l/ha

 Laren 60WP-10g/ha + Tomigan 250 EC 0,4 l/ha

foto pixabay.com

Gorušica prilepača

Pročitaj i ...

humizacija promena klime

Humizacija zemljišta protiv sušnih perioda

Postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih kultura treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu.

Leave a Reply