Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » GPS tehnologija u poljoprivredi

GPS tehnologija u poljoprivredi

GPS tehnologija – Pojam “precizna poljoprivreda” (Precision agriculture ili Precision farming) podrazumeva blagovremeno obavljanje poljoprivrednih radova, visoku produktivnost, smanjen broj operacija i nižu cenu rada, a temelji se na novo razvijenim informacionim mašinskim sistemima programiranog eksploatacionog potencijala, malom broju mašina visoke pouzdanosti i visokim tehnološkim mogućnostima.

Uvođenjem GIS i GPS tehnologija u poljoprivrednoj mehanizaciji počela se razvijati precizna poljoprivreda. Osnovna premisa precizne poljoprivrede je da veći broj preciznih informacija bude na raspolaganju poljoprivredniku prilikom donošenja odluka. Direktna poređenje višegodišnjih parametara dobijenih sa parcela rezultira argumentovanom i optimalnom upotrebom sredstava za rad (pri čemu treba imati na umu ekološki uticaj), čime će se povećati kvalitet i kvantitet proizvoda. Korišćenjem GIS sistema optimizuju se inputi i outputi, definišu za zadovoljavanje potrošača u realnom vremenu. GIS tehnologija pomaže kod ujedinjavanja podataka za analizu i planiranje proizvodnje, kao i kartografski pregled i informativne izveštaje o zemljištu i uzgajanoj kulturi.

Precizna poljoprivreda služi ekonomskim i ekološkim poboljšanjima, pri:

– Uštedi radnih sredstava;
– Uštedi mašina i radnog vremena;
– Poboljšanju ostvarenja dobiti kroz veće prinose te poboljšanje kvaliteta proizvoda;
– Smanjenju opterećenja okoline i podsticanju prirodno prostornih uslova;
– Poboljšanju dokumentacije procesa proizvodnje.

GPS tehnologija u poljoprivredi

gps tehnologija agritechnica 2017 nova 2020

Za postizanje ovih ciljeva potrebna je opsežna obrada vrlo različitih informacija:
Poljoprivreda se treba podjednako upoređivati i po ekonomskim i po ekološkim zahtevima. Precizna poljoprivreda obuhvata prostorno upravljanje sredstvima i repromaterijalima poljoprivredne proizvodnje u cilju povećanja profita, prinosa i kvaliteta proizvoda. Primenjuje se sofisticirana oprema koja se ugrađuje u poljoprivredne mašine prilikom obrade zemljišta. GPS-om se precizno određuje mesto gde se trenutno nalazi poljoprivredna mašina. Prikupljene informacije služe za određivanje položaja, kako bi se prilikom setve, raspodele đubriva ili aplikacije zaštitnih sredstava znalo kolika je potreba repromaterijala na tačno određenom mestu, a ne u proseku za celu površinu kako se sada određuje (preciznost).

Za precizno ratarstvo potrebne su tačne karte sa navedenim zemljišnim svojstvima, pri čemu klasične metode analize tla nisu od velike koristi. Grafičko organizovanje podataka o zemljištu najčešće se predstavlja zemljišnim kartama koje je moguće dobiti na više načina, uz geopozicioniranje u realnom vremenu uz pomoć satelita i GIS metoda (grafička organizacija, analiza i prezentacija georeferentnih podataka). Precizno ratarstvo utiče na smanjenje opterećenja okoline, troškova energije, đubriva i zaštitnih sredstava.

Preciznost GIS uređaja zavisno o aktivnostima:

Potrebna tačnostZadatakPrimer primene
10 metaranavigacijapregled parcela – pregled skladišta
1 metarobavljanje radovaodređivanje prinosa – đubrenje – aplikacija zaštitnih sredstava – uzimanje uzoraka zemljišta – zaštitne mere – automatsko snimanje podataka
10 centimetaravođenje vozila žetva
1 centimetarvođenje radnih organa mašinamehaničko uništavanje korova
digitalna farma


Konvencionalno ratarstvo tretira zemljište i biljke kao homogenu površinu na osnovu prosečnih faktora. Međutim, tako korišćene mere nisu ekonomične, niti ekološki optimalne. Uzgoj biljaka temeljen na preciznoj poljoprivredi zasniva se na identifikaciji površinske jedinice (Management Units), koja se orijentiše i određuje vrednosne granice (prosečno očekivane prinose 1 polja) te na lokalne i ekološke uslove staništa. Nove tehnike omogućavaju upravljanje u odnosu na parcele, raspoloživost hraniva i očekivanog prinosa. Zaštita bilja je u većoj meri orijentisana na preciznost i ekonomičnost.

GPS tehnologija  

Informacije o poziciji pomoću GPS-a i DGPS-a

Bitno obeležje precizne poljoprivrede je uvažavanje tačnih informacija geografskog položaja (pozicija) kod upravljanja i oblikovanja parcele na računaru. Znanje o tačnoj poziciji unutar jednog sloga je za čoveka ili mašinu kojim on upravlja od osnovnog značenja. GPS prijemnici namenjeni poljoprivredi pripadaju grupi navigacionih prijemnika. Postižu tačnost pozicije od cca ± 10 m (pre isključenja ometajućih signala cca 100 m). U literaturi se pronalaze različiti podaci o njihovoj tačnosti. To se pripisuje različitim metodama merenja.

GPS navigacijski uređaji korišćeni u poljoprivrednim mašinama: 
Merna tačnost ispituje se na uređajima koji se nalaze u mirnom položaju. Uslovi prijema ovde su po pravilu optimalni i ne odgovaraju uslovima kojima su izloženi prijemnici na mašinama koji se kreću. Pogoršanje uslova prijema nastaje zbog osenčanje na brdima ili ispod lišća i sl.

Greška nastala usled više mogućih puteva kojima putuje signal:
Za tačno GPS lociranje potreban je prijem signala od najmanje 4 satelita. S prijemom signala drugih satelita tačnost se značajno povećava. Uprkos upotrebi visokokvalitetnih komponenata za podizanje tačnosti, navigacioni prijemnici ne postižu visoku tačnost geodetskih prijemnika. Oni pokazuju tačnost pozicioniranja na nekoliko centimetara ili čak milimetara. Ali, ta veća tačnost se mora platiti 5-20 puta većom cenom.

Na tržištu se nalaze prijemnici koji, uz signale GPS satelita, za svoje podatke o poziciji koriste signale ruskih GLONASS satelita. Od mogućnosti prijema signala drugih satelita očekuje se poboljšanje ispitane tačnosti i veća sigurnost rada mašine. Tačnost pozicije navigacionih prijemnika može se poboljšati kroz istovremeni prijem korekcijskih signala. Različiti ponuđači šifruju svoje korekcione signale. Samo licenciranim korisnicima uspeva dešifrovanje signala sa odgovarajućim softverom za dekodiranje u prijemnicima. Pri upotrebi GPS-a za područja gde je bitna velika tačnost, kao na primer u geodeziji, korekcioni signal je neophodan. Kod upotrebe na područjima izrade karata prinosa i uzorkovanja zemljišta, u nekim se situacijama može izostaviti upotreba korekcijskog signala.

DGPS – način ispravljanja greške GPS-a pri pozicioniranju poljoprivredne mehanizacije

Aleksandar Stojanović dipl.ing.

Pročitaj i ...

razmena npk urea kalcijum karbonat

Kalcijum karbonat može biti štetan kao nosač NPK

Đubrivo je neophodno za dobar rod, ali nekada može da njegova primena bude neadekvatna.

Leave a Reply