Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Humizacija zemljišta protiv sušnih perioda

Humizacija zemljišta protiv sušnih perioda

Humizacija zemljišta. Postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih kultura treba da omogući povratak uloženog i dobru zaradu. Proizvodnja može biti ugrožena raznim faktorima u svim fazama proizvodnje.

Sistematska kontrola plodnosti zemljišta kao stalna mera ima za cilj utvrđivanje plodnosti zemljišta na sadržaj hranljivih materija. Zasniva se na objektivnim kriterijumima i planiranju potrošnje mineralnih đubriva u količini, odnosu i vremenu primene, kao i preduzimanju meliorativnih zahvata kao što su: kalcifikacija, fosfatizacija i humizacija, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Analiza plodnosti zemljišta značajna je kao krvna slika kod čoveka. Bez obzira kojom vrstom biljne proizvodnje se bavite ili planirate da se bavite bez agrohemijske analize zemljišta besmisleno je bilo šta započinjati.

Humus je izuzetno značajan u zemljištu. Đubrenje organskim đubrivima ima puno prednosti. Utiče na osobine zemljišta i zato se naziva regulatorom plodnosti zemljišta.

Humizacija zemljišta  

Posebno je značajan njegov uticaj na

  • sposobnost zemljišta za bolje primanje i zadržavanje vode,
  • uticaj na strukturu,
  • na vodni, vazdušni i toplotni režim

Povoljni uslovi omogućavaju bolji rad mikroorganizama, što opet duvan đubrenje koje djubrivopovoljno deluje na dobro usvajanje hranljivih elemenata. Povoljno utiče na fizičke, hemijske i biološke procese zemljišta, a preko njih i na visinu i stabilnost prinosa gajenih biljaka. Pod uticajem stajnjaka, naročito svežeg, teška zemljišta postaju rastresitija, zemljište se lakše obrađuje. Količina stajnjaka zavisi od kvaliteta stajnjaka i zahteva useva, količine raspoloživog stajnjaka na gazdinstvu i od osobina zemljišta i klime. Na zemljištima gde dugo vremena nije đubreno organskim đubrivima, siromašnim u hranivima i u humusu, zatim na glinovitim i peskovitim zemljištima treba đubriti obilnije.

Stajnjak popravlja fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta, povoljno deluje na toplotni režim zemljišta do izvesne granice utiče na brže zagrevanje zemljišta. Stajnjak treba rasturati neposredno pred osnovnu obradu zemljišta i odmah ga treba zaorati. Na odgovarajuću dubinu đubrenje stajnjakom treba organizovati tako da izvoženje, rasturanje i zaoravanje budu sinhronizovani. Stajnjak po parceli rasturiti što je moguće ravnomernije. Ako se stajnjak izveze na parcelu u vreme kada se neće zaoravati treba ga ostaviti na gomili na kraju parcele i pokriti slojem zemlje do vremena zaoravanja.

Praćenje agrotehničkih mera i njihov odraz na visinu prinosa, zavisno od agroekoloških uslova, ima za cilj objektivno planiranje visoke i stabilne proizvodnje gajenih kultura, očuvanje strukture zemljišta kao i njegove plodnosti.

Boban Stanković, dipl.ing.polj.

Pročitaj i ...

zdravlje iz prirode biljke indikatori

Biljke indikatori – pomoć kod različitih vrsta tla

Kopriva i mišjakinja ukazuju da je tle bogato humusom, ali podbel, vres "kažu" da je tle kisele pH reakcije.