Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kaljenje pšenice tokom zimskog perioda

Kaljenje pšenice tokom zimskog perioda

Jedna od važnih faza u razvoju biljaka je kaljenje pšenice – spremanje za zimski san. Kada se govori o dejstvu niskih temperatura na biljku pšenice, uvek se misli na temperaturu vazduha iznad površine zemljišta. Sve današnje sorte pšenice imaju izvesnu zadovoljavajuću otpornost na niske temperature. Međutim, postoji veća opasnost ugibanja biljaka pšenice usled golomrazice, odnosno kada zemljište ili usev nije pokriven snežnim pokrivačem.

KALJENJE – Golomrazica izvlači iz zemljišta mlade biljčice pšenice, prekida kontakt korenčića i zemljišta, biljka izmrzne i ugiba. Ako je usev pokriven snežnim pokrivačem ta opasnost ne postoji jer temperature ispod snežnog pokrivača mogu da budu 10-15°C više nego temperature iznad njega. Postoje slučajevi ugibanja ozime pšenice, čak veoma otpornih sorti i pri manjim mrazevima.

Pročitajte i: Važni elementi za kvalitet pšenice

Stoga, za uspešno prezimljavanje pšenice, treba obezbediti pravovremenu setvu i odgovarajuću mineralnu ishranu, koje će im omogućiti nesmetano kaljenje i takav razvoj da u stadijumu jarovizacije prođu zimu. Otpornost prema mrazu i kaljenja biljaka počinje još u jesen, kada se u noćnim časovima postepeno snižava temperatura vazduha.

Kaljenje pšenice tokom zimskog perioda

Kaljenje pšenice po fazama

Proces kaljenja u tom periodu odlikuje se znatnim povećanjem sadržaja šećera u listovima a naročito u čvoru bokorenja ozime pšenice.

Kod ozime pšenice nakupljaju se pre svega disaharidi (saharoza) i monosaharidi (glukoza). Mehanizam ove pojave sastoji se u tome, da se u toku dana kada su temperature vazduha pozitivne vrši fotosinteza, a u noćnim uslovima kada je temperatura znatno niža, usporava se disanje i rast, što dovodi do nakupljanja šećera. Nakupljeni šećer znatno snižava tačku mržnjenja. Osim toga, u procesu kaljenja, protiče hidroliza disaharida, što omogućava povećanje osmotskog pritiska ćelije, a u vezi s tim i otpornost prema mrazevima. Posle nakupljanja rezervnih materija pri prelazu na temperature ispod nule, koja odredjuje stepen prve faze kaljenja, pšenica lako izdržava temperature od -10 do -12°C.

Druga faza kaljenja počinje pri temperaturama od -2 do -7°C. U ovoj fazi kaljenja, dolazi do obezvodnjavanja ćelija u listovima i čvoru bokorenja uz povećanje suve materije. Tada se i otpornost prema mrazu povećava. Neke sorte pšenice mogu tada da podnesu temperature od -15 do -20 °C.

Mimica Kostić-Đorđević dipl.ing.

Pročitaj i ...

Setva kukuruza – optimalni rokovi setve

Setva kukuruza je u toku. Vreme je optimalno, ali koliko zrna po hektaru posejati? Izračunajte sami.

Leave a Reply