Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Koliki ambar je potreban za spremanje roda kukuruza?

Koliki ambar je potreban za spremanje roda kukuruza?

Kukuruz se sprema u silose, neko još uvek sprema kukuruz na stari način ali koliki ambar je potreban za to? U današnje vreme, veoma je bitan pravilan postupak čuvanja stočne hrane, posebno kada znamo da od načina čuvanja ne zavisi samo kvalitet same hrane, već na taj način indirektno čuvamo zdravlje naših domaćih životinja. Kukuruz oduvek spada u glavni nosač svih koncentrata, tako da je vrlo bitno, pored ostalih komponenti, da obratimo pažnju na njegovo skladištenje, u cilju sprečavanja kvarenja i truljenja usled prisutne povećane vlage prilikom branja. U Šumadijskom okrugu su uglavnom zastupljena dva načina skladištenja kukuruza u klipu:

  1. čuvanje u improvizovanim horizontalnim objektima – koševima, koji se takodje još nazivaju čardaci, ambari, kotobanje
  2. čuvanje u improvizovanim vertikalnim objektima – silosima

Kada govorimo o horizontalim objektima u obliku pravougaonika, i kada želimo da izračunamo potreban kapacitet objekta, potrebno nam je da znamo koliko hektara imamo pod kukuruzom, koliki je prosečan prinos na koji možemo da računamo, i potrebno je da znamo najosnovniju formulu za izračunavanje površine pravougaonika.

Koliki ambar je potreban za spremanje roda kukuruza?

Ako imamo pod kukuruzom recimo 5 ha, i ako je prosečan prinos sirovog klipa 8 t/ha, nama je onda potreban kapacitet za 5 x 8 = 40 t kukuruza. Na 1 m3 prostora može da stane oko 500 kg kukuruza u klipu. To zapravo znači da na 1 m3 prostora staje 0,5 t kukuruza. Dolazimo do zaključka da je za 40 t kukuruza, potreban prostor od 80 m3. Sledeće što vodimo računa je širina objekta zbog potrebnog cirkulisanja vazduha, kako ne bi došlo do kvarenja kukuruza. Širina se kreće od  1 m, pa sve do 1,9 m mada ima slučajeva da se sreću objekti širine i po 2,2 – 2,5 m što je ređi slučaj. Širina objekta zavisi i od izbora hibrida i njegove vlage prilikom branja. Dimenzije objekta od naših potrebnih 80 m3 određujemo preko formule A x B x H tj dužina x širina x visina. Primer: Ako se odlučimo da nam širina objekta bude 1,5 m i visina 3 m, onda se fokusiramo na potrebnu dužinu objekta. Tako da je: 3m x 1,5m x 18m = 81 m3 Znači da nam je minimalna potrebna dužina 18 m u ovom našem primeru. Treba voditi računa da uvek napravimo veći objekat, kako bi izbegli potencijalni problem kod dobre rodnosti, koja može da nas iznenadi.

Marko Veljković  
diplomirani inženjer poljoprivrede za stočarstvo  

Pročitaj i ...

navodnjavanje soje kukuruza

Navodnjavanje soje i kukuruza će biti svakodnevica – Šabac

Vlage u zemljištu sve manje, padavine su retke i navodnjavanje soje i kukuruza će biti "normalno" za desetak godine.

Leave a Reply