Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kombajn – priprema za žetvu strnih žita

Kombajn – priprema za žetvu strnih žita

Kombajn – priprema za žetvu. Svi žitni kombajni su predviđeni za žetvu svih strnih žita kao i za druge kulture. Pripremi kombajna za žetvu treba pristupiti sa posebnom pažnjom, jer je vreme žetve ograničeno, a svako kašnjenje zbog kvarova produžava žetvu, pa može doći do gubitka ako usevi prezru ili u međuvremenu dođe do kiše ili oluje.

Kombajn se podešava za svaku biljnu vrstu ponaosob, čak se i u okviru iste biljne vrste različito podešava donje sito, što zavisi od sortne karakteristike biljke.

Uopšteno možemo da kažemo da se kombajniranje obavlja brzinama od 4 do 5 km/h, a košenje se vrši na 2/3 visine stabljike, sa što manjim brojem obrtaja bubnja i sa što većim zazorom između bubnja i podbubnja koji su mogući u datim uslovima, kako bi bilo što manje rasturanja i loma zrna.

Ako žanjete ječam, trebalo bi blokirati prednji deo podbubnja limovima, a donje sito ostaviti sa otvorima od 9 mm. Ako žanjete pšenicu treba povećati ’’vetar’’.

Ako žanjete sitnozrne kulture (seme lucerke), gornje sito zatvorite toliko da seme kroz njega može da prođe, a donje sito prilagodite veličini semena, smanjite ’’vetar’’ do minimuma, stavite limove na podbubanj i smanjite zazor.

Kombajn – priprema za žetvu strnih žita

Pre samog rada sa kombajnima treba prekontrolisati sve radne delove, zategnuti i zavariti gde je potrebno, podmazati dobro sva mesta koja su predviđena za mazanje.

Kombajn se proba u praznom hodu, a zatim se ulazi u žetvu. Ne počinjati žetvu sa punim hederom, već povećavati radni zahvat postepeno. Posebno obratiti pažnju na gubitke (rastur semena), stalno pratiti rad kose, vitla i slamu koja izlazi iz kombajna. Ukoliko u slami ima zrna kombajn treba zaustaviti i preštelovati.

Najbolje je kombajnirati u krug po njivi, jer se tako najbolje koristi vreme, najveći je radni učinak i najmanja je potrošnja nafte za žetvu.

Ako je moguća žetva noću (čisti usevi) kombajn treba opremiti jakim farovima. Ako žanjete noću obratite pažnju na činjenicu da su usevi noću vlažniji, pa treba smanjiti brzinu rada i zazor podbubnja, a povećati broj obrtaja bubnja.

Autor: Vladica Gavrilović, dipl. inž. polj.

Pročitaj i ...

Druga generacija kukuruznog plamenca

Druga generacija kukuruznog plamenca napada biljke, vreme je za tretma zaštitnim sredstvima. Za kukuruz treba koristiti Coragen 20 SC