Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Korovi u njivi posle setve, pre nicanja biljaka

Korovi u njivi posle setve, pre nicanja biljaka

Korovi u njivi posle setve – U prvoj polovini marta meseca, temperatura vazduha iznad višegodišnjih proseka i odsustvo padavina, omogućili su početak pripreme zemljišta za prolećnu setvu, da bi od sredine druge dekade marta nastupila promena vremena praćena padom temperature i čestim i obilnim padavinama koje onemogućavaju nastavak poljoprivrednih radova za predstojeću prolećnu setvu jarih kultura (kukuruz, suncokret, soja). Sa poboljšanjem vremenskih uslova (prestankom padavina i porastom temperature) treba nastaviti sa daljom pripremom za prolećnu setvu. Nakon obavljene setve poljoprivrednim proizvodjačima predstoji suzbijanje korova posle setve a pre nicanja u okopavinskim usevima.

Korovi u njivi posle setve, pre nicanja biljaka

Suzbijanje korova u usevu kukuruza: tretmanom posle setve a pre nicanja u usevu kukuruza suzbijamo sve korovske vrste koje se razmnožavaju semenom (terofitno). Bitno je istaći da se MUHARIKE najbolje suzbijaju preparatima na bazi a.m. acetohlora (Acetohlor, Acetogal, Acetosav, Asetomark, Trophy 2l/ha itd.) ili s-metolahlora (Dual gold, Mont 1,2l/ha, Basar) ili dimetanamid –p (Frontier super 1,4l/ha), kao i sirak iz semena. Zbog bezbednosti pri nicanju kukuruza u slučaju obilnih padavina treba koristiti acetohlore sa protektantima. Pored uskolisnih korova ovi preparati suzbijaju i širokolisne korove.

Širokolisni korovi (čičak, štir, pepeljuga, ambrozija, slačica i dr.) suzbijaju se preparatima na bazi a.m. terbutilazin (Terbis, Rezon, Zeazin 1,5l/ha i dr.) ili a.m. linuron (Afalon tečni, Galolin mono, Linar 1,5l/ha). Postoje preparati koji su sastavljeni od jedne ili više aktivne materije koji svojim delovanjem suzbijaju i jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove. Jedan od takvih preparata jeste Merlin flexx 0,4l/ha (a.m.izoksaflutol) Adengo (a.m.izoksaflutol + tienkarbazon-metil). Ovom preparatu treba dodati preparate na bazi a.m. acetohlorazbog boljeg delovanja na muharike. Wing-P 4 l/ha (a.m. dimetanamid –p + a.m. pendimetalin) Gardoprimgold plus 4l/ha (a.m.s-metolahlora + a.m. terbutilazin) koristi se u usevu kukuruza za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova.

Pročitajte i : Suncokret bela trulež

Suzbijanje korova u usevu suncokreta:

Zbog izrazito osetljive faze pri nicanju suncokreta posle setve a pre nicanja NE treba koristiti preparate na bazi a.m. acetohlor (Acetohlor, Acetogal, Acetosav, Asetomark, Trophy 2l/ha id.) već preparate na bazi a.m.s-metolahlora (Dual gold, Mont 1,1 litara/ha u kombinaciji sa preparatima na bazi a.m. terbutilazin (Terbis, Rezon, Zeazin 1,1l/ha i dr.) ili gotove kombinacije – Gardoprimgold plus 3,5 litara/ha ili Racer, Raft i dr.

Dragana Šunderić, dipl.ing. PSSS Požarevac

foto  pixabay.com

Korovi u njivi

Pročitaj i ...

Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

Kukuruzna siva pipa je na njivi, napada tek iznikli kukuruz.