Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Korovi u soji – suzbijte ih na vreme

Korovi u soji – suzbijte ih na vreme

Najvažnija briga na početku je da se suzbiju korovi u soji – Soja je osetljiva na prisustvo korova u početnim fazama porasta kada joj korovi konkurišu u vodi i hranivima. Uz plodored i kvalitetnu obradu zemljišta, posebnu pažnju treba obratiti na izboru herbicida, što podrazumeva i poznavanje korovske flore u parceli u kojoj se suzbijaju korovi. Primena herbicida može biti pre setve soje uz inkorporaciju, primenjuju se preparati Triflurex-2 lit/ha ili Rampa 0,3-0,5 lit/ha. Herbicidi primenjeni  posle setve a pre nicanja, koji su efikasni na jednogodišnje širokolisne i uskolisne iz plitkog površinskog sloja, naročito ako je prisutna Ambrozija  artemisifolija.

To su preparati na bazi:

  • Acetohlora (Acetogal, Acetosav, Deltacet i dr) 2 lit/ha,
  • Alahlora 4-6 lit/ha u kombinaciji sa Lironom 1,5 lit/ha,
  • Metribuzina (Senkor, Dankor,Tribute, I dr.) 0,8 kg/ha sam ili u kombinaciji sa  Metalohlorom (Dual Gold 960-EC) od 1,2 lit/ha, ili u kombinaciji sa Acetohlorom-1,7 lit/ha.
  • Acetogal 1,8-2 lit + Velaton WG 0,4, ili Rampa EC 035-0,5 ili Liron (Afalon) 2lit /ha ili Liron +Alahlor(Afalon kombi) 7-9 lit/ ha.

Za suzbijanje uskolisnih korova koriste se korektivni herbicidi koji idu sve do cvetanja soje a to su: Haloksifop (Galant super) 1lit/ha ili Fluazifop-p-butil (Fuzilade forte ) 1,3 lit/ha, ili Propakvizafop (Agil 100EC) 1,0 lit/ha.

Za suzbijanje korova posle nicanja soje Imazamox (Pulsar) 1,2 lit/ha, ili Bentazon (Basagram ili Deltazon) 2lit/ha ili Corum 1,8lit/ha najbolje u split aplikaciji u količini 0,9 lit/ha kada su korovi u fazi kotiledona i drugo tretiranje posle 7-14 dana odnosno da su korovi u istim fazama kao kod prvog tretiranja uz dodatak okvašivača.

Radmila Čalić

Korovi u soji – treba ih suzbiti na vreme

Važan savet:

Soju treba prskati prvi put kada su ambrozija i pepeljuga visine izmedju 1 i 2 santimetra. Kako gledamo ove korove? Gledamo ih kada se sagnemo. Ako ih vidimo kada stojimo velike su šanse da smo zakasnili. Ako ambroziju i pepeljugu u soji vidimo iz kola, sigurno smo zakasnili.

Treba jako paziti da ambrozija i pepeljuga ne prerastu dva santimetra. Šta tada radimo? Tada prskamo kombinacijom:

Pulsar 40 – 0,6 litara po hektaru i dodajemo 1 litar preparata Basagran 480 (ili Savazon).

Sada posmatramo KOROVE * ne soju i obično posle dve nedelje ponovimo isti tretman na nove mlade, zelene biljke korova.

Pročitaj i ...

kukuruz faza cvetanja kukuruz sa pasuljem

Kukuruz – faza cvetanja i značaj vlage u razvoju biljke

Uz dosta vlage za kukuruz faza cvetanja će Vam doneti bogat rod na jesen. Navodnjavajte ako imate priliku.

Leave a Reply