Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz – kako pronaći pravi odnos kvantitet – kvalitet

Kukuruz – kako pronaći pravi odnos kvantitet – kvalitet

Kukuruz kako pronaći odnos kvalitet – kvantitet? Ratari su uvek u dilemi – prinos kukuruza viši od 10 tona ili dobiti kvalitetno zrno? Može Vam pomoći u odgovoru na ovu dilemu sledeći tekst.

Pronaći kompromis između kvantiteta i kvaliteta. Kvalitet žetve zavisi koliko od uslova sušenja i skladištenja toliko i od stadijuma žetve. Poljoprivredni proizvođač će dakle dati prednost pronalaženju optimalnog ekonomskog prinosa vodeći istovremeno računa o zdravstvenom stanju bilja.

Optimalan prinos se postiže čim se završi prenos asimilata, u trenutku kada se javlja “crni sloj” na osnovi zrna. Međutim, iako veza između kvaliteta i procenta vlage zrna nije sistematična, vlaga klipa direktno utiče na lomljivost i/ili krunjenje, dakle na konačnu dobijenu količinu celog i čistog zrna.

Očuvati celovitost zrna

“Čista i negovana” žetva se podrazumeva. Ona omogućava da se na polju ostave izmenjena zrna ili zrna napadnuta fuzarijumom, kao i nečistoće, koje su uvek vlažnije od kukuruza i izvor zagrevanja. Dobro podešen kombajn (brzina, mlatilice, čišćenje, …) doprinosi čistoti i ograničava rizike od lomljenja zrna. Naime, kod zrna oštećenih u trenutku žetve, pri svakom rukovanju neizbežno nastaju nova “nepovoljna” oštećenja i dolazi do gubitka težine pri čemu se remeti protok ventilacionog vazduha kod skladištenog zrna uz veliki rizik opadanja zdravstvenog kvaliteta. Najveći prinos se postiže kod fiziološke zrelosti, tj. kada se vlaga zrna kreće između 32-30%. Ako se kukuruz ostavi u polju može doći do gubitka vlage isušivanjem, ali i do rizika od opadanja zdravstvenog kvaliteta i rizika od većeg poleganja, pa samim tim je i žetva otežana.

Pokazatelj zrelosti zrna kukuruza je spoj maksimalne težine zrna (završeno nalivanje) i najmanjeg mogućeg sadržaja vlažnosti koji čini zrno “pogodnijim” za izmlaćivanje. Zna se da sadržaj vlažnosti utiče na celovitost zrna kroz faze izmlaćivanja, prethodnog skladištenja i sušenja. Ovaj pokazatelj se poklapa sa očekivanjima kupaca (zadruge i trgovci) za koje kvalitet znači komercijalni kvalitet. Primera radi, uslovi prodaje za kukuruz (Izvor : Sindikat Pariza za trgovinu i delatnosti zrna koji su proizvod zemljišta i derivata – Tehnički dodatak br. V za prodaju kukuruza) su sledeći :

  • sadržaj vlažnosti : 15.0 %
  • polomljena zrna : 5.0 %
  • nečistoće : 3.5 %

Kukuruz – kako pronaći pravi odnos kvantitet – kvalitet

Kvalitet se sprema na polju

Tehnički izbori u toku gajenja useva utiču na kvalitet :

  • zrenje (prinos/vlažnost) je optimalno ako se zrenje prilagodi sredini.
  • nalivanje zrna i njihov tehnološki i zdravstveni kvalitet se mogu očuvati ako se zadovolje potrebe za vlažnošću biljaka,
  • zdravstveno stanje biljaka i zrna je bolje ako se primene pravilne metode gajenja od setve do žetve, naročito zaštita od lepidoptera,
  • zdravstveno stanje useva koji sledi se poboljšava sitnim mlevenjem i površinskom inkorporacijom ostataka žetve,
  • zrelost i zdravstveni kvalitet klipova se moraju pratiti prilikom obilaska parcela. Ovo omogućava da se predvidi datum žetve, odrede parcele koje će se prve žnjeti i doprinosi sledljivosti proizvodnje. Posebno će se pratiti kasniji usevi koji su izloženiji: nepovoljniji vremenski uslovi, heterogenija gustina setve, kasnije žetve… i održava se posle žetve

Ako je žetva zrelog kukuruza jedan od prvih kriterijuma kvaliteta kukuruza, uslovi pod kojima telo za skladištenje kukuruza prima vlažan kukuruz su ozbiljni. Preporučuje se da se vlažan kukuruz ne drži na skladištu duže od 24 časa, da se provetrava eventualno sa jakim protokom svežeg vazduha (70 do 80 m3/h/m3 zrna) da bi se smanjilo zagrevanje zrna koje čeka na sušenje.

Takođe treba voditi računa da se prvo suši zrno koje je prvo ušlo i da se svakodnevno prostori za čekanje dovode do “nulte tačke”. Zatim, uslovi sušenja imaju odlučujući uticaj na kvalitet zrna i njihovu vrednost: rizici od promena utiču na fizički kvalitet zrna, njihov komercijalni kvalitet i njihovu vrednost korišćenja. Suviše toplo i naglo sušenje mogu oštetiti skrob i proteine pri čemu se smanjuje vrednost korišćenja zrna kukuruza, naročito kod proizvodnje skroba.

Pierre Guillaumin, F.N.P.S.M.S. – MAIZ’EUROP’ Group

izvor: www.poljoprivreda.info

Pročitaj i ...

uljana repica kao kvalitet pre svega

Uljana repica kao dobar izbor poljoprivrednika

Stabilna cena je osnov da uljana repica bude dobar izbor pri donošenju odluke šta gajiti.

Leave a Reply