Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz – manjak kalijuma u razvoju biljaka

Kukuruz – manjak kalijuma u razvoju biljaka

ipard
Manjak kalijuma je čest.

Kukuruz je najzastupljenija gajena biljka. U Srbiji ratari vole da ga gaje jer tako dobijaju sirovinu za ishranu stoke, dok uz prinose od 10 i više tona ostvaruju i značajan prihod. Da bi ostvarili takve prinose moraju poštovati savete struke, pogotovo da obrate pažnju na kukuruz i manjak kalijuma. Biljka zahteva negu i puno hraniva da bi uzvratila dobrim rodom. Svaki nedostatak minerala ometa njen razvoj.

Kukuruz manjak kalijuma – kada i zašto se ispoljava?

 • neadekvatno đubrenje zemljišta celog vegetacionog perioda
 • korenov sistem ugušen sabijanjem zemljišta
 • zemljišta koja poseduju osobinu jakog usvajanja kalijuma – posebno glinovita zemljišta
 • stalna potrošnja hraniva
 • silažni kukuruz ili monokultura

Kukuruz i manjak kalijuma – simptomi

 • na donjim starim listovima se nedostatak prvo uočava
 • biljka poprima žuto-zelenu boju
 • listovi su uvijeni, izobličeni, izumiru
 • žuta boja i nekroza tkiva po obodu listova kao i na središnjem lisnom nervu
 • otpornost na poleganje se smanjuje
 • biljka se lakše zaražava gljivičnim oboljenjima i bakterijama

Šta proizvođači da rade i kada?

Pre osnovne obrade zemljišta treba obaviti uzorkovanje i određivanje sadržaja kalijuma u zemljištu, pa na osnovu toga planirati potrebe đubrenja.

Takodje treba uraditi primenu organskih đubriva u cilju poboljšanja osobina zemljišta (glinovita zemljšta).

Miodrag Simić

Pročitaj i ...

sumpor kaljenje azot pšenica sejalica bolesti pšenice vaši u pšenici količina n đubriva lema vlatanje pšenice pšenica tokom koliko azota seme sa tavana

Vaši u pšenici primenite zaštitna sredstva

Temperature koje u visoke, česte promene kišnihperioda pogoduju vaši upšenici. Primenite fungicide na vreme.