Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz potreba za vlagom tokom razvoja

Kukuruz potreba za vlagom tokom razvoja

hibrid
Kukuruz i vlaga

Kukuruz potreba za vlagom. Prošle sezone je bilo manje padavina što je donelo i niže prinose. Zato izaberite hibride koji lakše podnose sušu ili imaju kraći period vegetacije Kukuruz stvara veliku nadzemnu masu pa u vezi s tim troši velike količine vode po jedinici površine iako nema veliki transpiracioni koeficijent (180 do 270 ), pa se može reći da ova biljka ekonomično troši vodu. Utrošak vode kukuruza zavisi od temperaturnih uslova i genotipskih razlika. Kritični period za vodom je 20 dana pre i 10 dana posle pojave metlice. Posmatrajući razvoj kukuruza u optimalnim uslovima vlatanja i povoljnim temperaturnim uslovima, mogu se izdvojiti četiri perioda u pogledu brzine porasta ukupne mase:

– lagani porast i nije kritičan u pogledu vlage;

– ubrzani porast sa najvećom biljnom masom, do dve nedelje pre mlečnog stanja;

– lagano opadanje težine biljne mase, i traje do nekoliko dana iza mlečnog stanja;

– ubrzano opadanje težine biljne mase, a vezano je sa zrenjem.Intenzivni porast vegetativne mase je vezan za prolaz odre?ene etape

Kriti?ni period kako je ve? bilo re?eno, se nastavlja sve od metli?anja odnosno svilanja (VII i VIII etapa organogeneze metlice). U ovom periodu potrebe za vodom su najveće.
organogeneze generativnih organa, a po?inje od faze 7 do 9 listova , koji je povezan sa IV i V etapom organogeneze klipa, kada biljka ima najve?e zahteve prema vodi.

Kukuruz njegova potreba za vlagom u zemljištu

Kritični period kako je već bilo rečeno, se nastavlja sve od metličanja odnosno svilanja (VII i VIII etapa organogeneze metlice). U ovom periodu potrebe za vodom su najveće. Za naše područje proizvodnje kukuruza, potrebe količina padavina su sledeće:

  • april -50 mm,
  • maj – 75 mm,
  • juni – 90 mm,
  • juli – 100 mm,
  • avgust – 95 mm i
  • septembar – 80 mm.

Ukoliko se ove potrebe ne mogu podmiriti padavinama, treba ih obezbediti navodnjavanjem.

IZVOR PSSS ZAJEČAR            Srđan Cvetković, dipl. ing. poljoprivrede

foto pixabay.com

Pročitaj i ...

Druga generacija kukuruznog plamenca

Druga generacija kukuruznog plamenca napada biljke, vreme je za tretma zaštitnim sredstvima. Za kukuruz treba koristiti Coragen 20 SC