Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

Niže temperature su uslovile nejednako nicanje. Treba obratiti pažnju na pojavu pošasti kukuruzna siva pipa kada se formiraju prva dva para listova. Odrasli insekt je sive boje, dužine tela oko 7 mm. Ova pipa je rasprostranjena u semiaridnim rejonima, na terenima bogatim černozemom livadskom crnicom aluvijumom i vezanim peskom. Insekt ima jednu generaciju. Prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga na 40-60 cm. Insekti su najbrojniji tokom aprila i maja. Prilikom kretanja po zemlji pređu do 1.5 kilometara. Ženka polaže oko 170  jaja tokom maja. Larve se razvijaju tokom 2.5 meseca a u avgustu obrazuju se novi insekti.

Kukuruzna siva pipa

Masovnom razmnožavanju pogoduju toplo i suvo proleće. Ova štetočina je polifagna, pa napada i sirak, šećernu repu, suncokret, papriku, pšenicu, vinovu lozu…

Kukuruzna siva pipa opasna je samo tokom aprila i maja kad oštećuje klicu, kotiledone, stalno lišće i stabljiku. Najopasnji period nastaje u fazi nicanja kukuruza do obrazovanja 2 para lista.

Populacija do 10/m2 snižava prinos kukuruza za 13%, preko 20/m2 snižava prinos 27%. Kada kukuruz ima 3 – 4 lista snižavanje prinosa je manje zbog velike regeneracione sposobnosti kukuruza.

Gajenje u monokulturi pogoduje razmnožavanju kukuruzne pipe. Nakon prve godine gajenja kukuruza gustina imaga može biti 7-22/m2, a nakon treće godine 70/m2 pa i više.

Preglede polja treba vršiti od momenta nicanja kukuruza do faze obrazovanja 2 – 4 lista. Nekoliko dana posle nicanja kritičan broj je 3 – 5/m2. Ako se posmatra stepen oštećenosti biljaka tretiranje treba izvoditi kad je uništeno 20-25% lisne mase.

Mere zaštite useva mogu se sprovesti primenom insekticida na bazi aktivne materije hlorpirifos ili hlorpirifos+cipermetrin.

PSS Srbija

Pročitaj i ...

kukuruz faza cvetanja kukuruz sa pasuljem

Kukuruz – faza cvetanja i značaj vlage u razvoju biljke

Uz dosta vlage za kukuruz faza cvetanja će Vam doneti bogat rod na jesen. Navodnjavajte ako imate priliku.

Leave a Reply