Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruzna zlatica se pojavi zbog nepoštovanja plodoreda

Kukuruzna zlatica se pojavi zbog nepoštovanja plodoreda

Ako sejete kukuruz iz sezone u sezonu na istom mestu, doći će Vam kukuruzna zlatica. Nemogućnost poštovanja plodoreda prisiljava ratare da kukuruz seju više godina na istoj njivi. Time se stvaraju uslovi za napade štetočina. Jedna od njih je kukuruzna zlatica.

Proverite da li na njivama ima njihovih larvi. Ona podgriza koren i biljka polako poleže. Odrasli insekt je žute do zelene boje, sa crnim prugama duž bočnih strana pokrioca, dužine 4 – 6mm. Ženka ima tri tamne pravilne pruge na pokriocima, pipci su kraći od dužine tela i ima šiljast abdomen, dok je kod mužjaka zadnji deo pokrioca najčešće crn ili tamniji u odnosu na ženku, pipci su duži od dužine tela, a abdomen je zatupast.  Imago živi 5-6 nedelja. Dobri su letači. Naročito su aktivni pri temperaturama oko 26 C dok im temperature preko 30 C ne odgovaraju.

Jaja su ovalna, u prečniku oko 0,5 mm, bledo-žuta. U sezoni jedna ženka položi u proseku 400 jaja, od sredina jula do kraja avgusta. Jaja se polažu u grupama u zemljište oko korena kukuruza na dubinu do 35 cm od čega 80% na dubinu do 15 cm. Broj položenih jaja zavisi od ishrane, vlažnosti i tipa zemljišta i temperature. Najmanju smrtnost jaja imaju na dubini od oko 15 cm, a najveću ona koja se nalaze na dubini 0-5 cm, naročito ako dodje do isušivanja površinskog sloja. Embrionalni razvoj traje oko 10 meseci.

Larva je izdužena i tanka. Kada odraste dostiže dužinu od oko 13 mm, bela su sa mrkom glavom. Larva prolazi kroz tri stadijuma razvića u ukupnom trajanju 29-41 dan, na šta najviše utiče temperatura zemljišta.

Masovna pojava larvi je tokom juna i jula. Tek ispilele larve u potrazi za korenom kukuruza mogu preći i do 50 cm. Pri kraju svog razvića nalaze se bliže površini gde se učaure i pretvaraju u lutku.

Kukuruzna zlatica

Kako se utvrđuje brojnost odraslih insekata?

Na svakoj njivi pod kukuruzom gde postoji opasnost od imaga ili se u narednoj godini planira ponovo sejati kukuruz, treba dijagonalno po njivi pregledati na deset mesta po deset do dvadeset biljaka.

  1. Kod merkantilnog kukuruza na jednom polju pregleda se na pet mesta i po pet biljaka, dok se
  2. kod semenskog kukuruza, šećerca i kokičara uzima najmanje deset stabljika.

Brojnost insekata se prebrojava i izražava prosečnim brojem po jednoj stabljici. Preglede treba obaviti u vreme pojave svile na klipovima ili neposredno pred početak ove faze razvoja. Prilikom pregleda, svakoj biljci se mora prići i izbrojati insekte na listovima i stabljici. Potom jednom rukom treba obuhvatiti svilu i vrh klipa, kako bi se zadržali insekti u njima, a posle toga detaljno pregledati biljku od površine zemlje do metlice.

Mere zaštite od napada larvi znače setvu kukuruza koji je tretiranim insekticidima koji efikasno suzbija napad zlatice.

U slučaju očekivanja slabijeg napada zlatice dovoljno je koristiti seme tretirano insekticidom Cruiser 350 FS ili Force Zea 280 FS, dok je u slučaju jače pojave štetočine potrebno prilikom setve u zonu oko semena deponovati zemljišni granulirani insekticid Force 1,5 G.

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima

Leave a Reply