Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Kukuruz u opasnosti od kukuruzne sovice na njivi

Kukuruz u opasnosti od kukuruzne sovice na njivi

Rast kukuruza obećava dobar rod, ali plodovi su u opasnosti od kukuruzne sovice. Vremenske prilike pogoduju štetniku da se gusenice ubuše u klip i nanesu veliku štetu, smanjenje roda i više od 40%.

Kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)

Kukuruzna sovica je polifagna vrsta i štete nanosi na kukuruzu, paprici, paradajzu, duvanu, kupusnjačama itd. Smatra se da ova štetočina smanjuje prinos kukuruza do 25 %. Izrazito toploljubiva vrsta. Radi se o štetočini, gde štete nanosi gusenica hraneći se generativnim organima (cvastom, cvetom, plodom). Najveće štete nanose starije gusenice, vrlo su pokretne i proždrljive, ulaze i izlaze iz plodova. Osim toga mogu da prenesu uzročnike truleža plodova, čime njihova štetnost postaje veća. Ima više generacija godišnje, najčešće 2-3 pri čemu je druga najštetnija i javlja se tokom avgusta meseca.

Kukuruzne sovice lete na temperaturi od 20-25 stepeni C, i najaktivnije su u večernjim satima. Na kukuruzu leptir polaže jaja na klipu, gde se uočavaju i prva oštećenja. Posle prvog presvlačenja gusenice se ubušuju u klip kukuruza. Prave hodnike u klipu, i u jednom klipu je prisutna jedna gusenica, kao posledica kanibalizma kod ove vrste. Na paradajzu se hrane svim nadzemnim delovima biljke, a najveće štete nanose hraneći se mesnatim delovima ploda i semenom. Napada plod u zelenom stanju, gde isti prestaje sa rastom i ostaje malih dimenzija. Oštećeni plodovi gube vrednost, trule i propadaju.

Opasnost od kukuruzne sovice

Na paprici gusenice prvo oštećuju list, zatim cvet, a najveće štete nanose na mesnatim delovima ploda i semenu. Hraneći se na plodovima, oni brzo gube tržišnu vrednost, trule i propadaju.

Što se tiča mera borbe, koriste se sledeće mere:

  • Gajenje otpornih sorti
  • Agrotehničke mere
  • Biološke mere
  • Hemijske mere

Prilikom hemijskih mera potrebno je utvrditi početak leta leptira, zatim pregled biljaka kako bi se utvrdilo vreme početka poleganja jaja. Suzbijanje insekticidima obaviti od početka piljenja jaja pa sve dok se larva ne ubuši u plod.

U ovu svrhu koristiti insekticide: A.M. deltametrin (Decis 2,5 EC), A.M. metaflumizon (Alverde 240 SC), A.M. alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC).

Jelena Grbić, dipl. inž.

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima