Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Manjak azota može dovesti do žutila mlade ozime pšenice

Manjak azota može dovesti do žutila mlade ozime pšenice

Manjak azota je često uzrok žutila mlade pšenice u zimu. Izostanaka adekvatnog predsetvenog đubrenja se ne može nadoknaditi u proleće – možda samo delimično ublažiti.

Pojava žutila na ozimoj pšenici – autor Stanković Saša PSSS Srbija

Na teritoriji Nišavskog okruga u jesenjoj setvi postojala su tri roka setve Zbog toga su ozimi usevi u različitim fenofazama razvoja, različitih sklopova i različitog stanja. je i stanje ovih useva Trenutno stanje useva umnogome zavisi od primenjenih agrotehničkih mera, počev od kvaliteta osnovne obrade i predsetvene pripreme zemljišta, kvaliteta setve, nivoa mineralne ishrane, predkulture i vremena i načina setve , kvaliteta semena i sprovedene mere valjanja posle setve. Bilo je i primera redukovane obrade zemljišta, setve rasturačima za đubrivo, setve daleko van optimalnog roka setve, setve nedorađenog i nekvalitetno zaprašenog i nedeklarisanog semena. Ko je kako sejao tako će i da žanje!

Startno đubrenje, vrlo je bitna agrotehnička mera, koju mnogi u jesen zaobilaze. Ove jeseni se čak može zanemariti zakašnjenje u setvi koliko se ne može oprostiti izostanak startnog đubrenja, valjanja posle setve i setve deklarisanog semena. Na parcelama se mogu zapaziti razlike u usevima ozime setve, uglavnom kao posledice razlika u vremenu setve i primene startnog đubrenja. Obilaskom terena i na osnovu sugestija proizvođača evidentirana je pojava žutila useva na pojedinim parcelama.

Među proizvođačima postoji sumnja da se nisu već pojavile bolesti. U početnim fenofazama razvoja useva iz optimalnih rokova setve, registrovana je pojava leta cikada i lisnih vašiju, u toplijem delu novembra, koje mogu izazvati pojave viroza na usevima ozimih strnih žita. Međutim nema pojave viroza kao ni bolesti useva, bar za sada. Proizvođače možemo ohrabriti da nema opasnosti za sada od pojava bolesti.

Manjak azota u mladoj pšenici

Usevi iz optimalnog, oktobarskog roka setve, su u decembru bili u fenofazi početka bokorenja, pravoj fenofazi za ulazak u zimu, u kojoj su usevi najotporniji na niske temperature. Ovi usevi formirali su i dobre sklopove. Usevi koji su posejani u prvoj polovini novembra imali su najnepovoljnije uslove. Naime zavisno od kvaliteta osnovne obrade zemljišta, predsetvene pripreme i same setve, pa obavljenog i valjanja, brže ili sporije su gubili vlagu. Zbog toga ovi usevi nemaju baš idealan sklop biljaka, prilično su neujednačeno nikli i nalaze se u fenofazi 1-3 lista, i zahvaljujući poslednjim padavinama očekuje se da popune sklopove i da nadoknade neujednačenost u nicanju.

Usevi posejani u poslednjoj dekadi novembra, zahvaljujući poslednjim padavinama , krenuli su sa nicanjem i formirali dobre sklopove u decembru.

Praktično, usevi koji trebaju biti najbolji imaju i najviše problema. Naime, samim tim što su usevi prvih rokova setve već u bokorenju, imaju značajnu lisnu masu i značajne potrebe u mineralnim hranivima. S obzirom da je pre nailaska hladnog talasa, krajem novembra, vreme bilo relativno toplo ovi usevi su se normalno razvijali i trošili rezervu hrane. Pre zahlađenja i kišnog talasa, u zoni korenovog sistema, koji je još uvek delimično plitak nije bilo dovoljno vlage čak je bilo i suše. Zbog nedostatka vlage, usevi nisu mogli hranive elemente iz zemljišta da koriste. Osnovno đubrenje je faktor koji je doprineo da mnogi usevi izgledaju veoma dobro. Usevi posejani posle detelina, grahorica i graškova zahvaljujući ranijoj pripremi zemljišta i razlaganju žetvenih ostataka ovih kultura, imali su dovoljan izvor hraniva tako da dobro izgledaju. Startno đubrenje fosforom i kalijumom i u manjoj meri azotom, ne može zameniti ni dupla doza azota na proleće, što mnogi proizvođači rešavaju na taj način u prolećnoj prihrani. Nesrazmerna i neizbalansirana mineralna ishrana, drugim rečima veća primena azota u proleće na ime izostanka jesenjeg đubrenja, prouzrokuje ove probleme, prouzrokuje i druge u toku vegetacije, osetljivost na bolesti, poleganje, i druge stresne situacije.

Dakle ne treba preterano brinuti, sa nailaskom vlage u daljem toku vegetacije, promeniće se boja useva, postaće zeleniji i nastaviti sa daljim rastenjem i razvićem. Međutim ako nema adekvatne mineralne ishrane žutilo neke proizvođače treba da zabrine.. Sigurno da će pojava žutila iznuriti biljke, potrošile su korisne rezerve hrane pred ulazak u zimu, i to će se odraziti na umanjenje prinosa. Saveti proizvođačima, kvalitetnija prihrana na proleće, eventualno drljanje po potrebi u proleće, u cilju unošenja azota u zemljište i popravke vodno-vazdušnog režima zemljišta, neka folijarna prihrana fosforom i kalijumom i nekim mikroelementima.

Pročitaj i ...

n min metoda zaštita žita jare sorte bokorenje kod n-min uslovi za tretiramo seme virusi na mladim biljkama

N-min metoda je siguran pokazatelj za đubrenje

N-min metoda je siguran način da se utvrdi potrebna količina azota u prolećnoj prihrani.