Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » N-min metoda je siguran pokazatelj za đubrenje

N-min metoda je siguran pokazatelj za đubrenje

N-min metoda – Pšenici u fazi bokorenja je NEOPHODAN azot. Treba se pripremiti za prihranu ozime pšenice u dva perioda (preporuka je 60% ukupne prihrane) u februaru, a ostatak do kraja marta. U cilju kontrole i poboljšanja kvaliteta, a samim tim i plodnosti zemljišta  u laboratoriji se vrši  određivanje količine lako pristupačnog azota.

N-min metodom se utvrđuje količina mineralnih oblika azota (raspoloživi N), pred bokorenje i vlatanje za ozima žita, u zoni do koje  dopire trenutno korenov sistem, jer je količina mineralnog azota određena prethodnim usevom (đubrenje, rezidualni N, žetveni ostaci), zemljišnim i klimatskim prilikama). Zato, umesto pojedinačnog utvrđivanja, N – min metoda predstavlja sintezu svih delujućih faktora raspoloživosti azota.

Potrebno je napomenuti da se u razvijenim zapadnoevropskim zemljama, pored različitih modifikacija N – min metode, za utvrđivanje potreba u N – prihrani se primenjuje više sistema bilansiranja hraniva.

Takav pristup zahteva utvrđivanje rezidualnog azota (predkultura, količina sveže org. materije, prethodna efikasnost đubrenja), uzimaju se u  obzir klimatske prilike (ispiranje i mineralizacija N) i stanje useva.

Azot je element koji se u ogromnoj količini nalazi u vazduhu (oko 80 %). U zemljištu ga ima uglavnom zahvaljujući biljnim ostacima ili ostacima nekih drugih živih organizama, kao i upotrebom mineralnih đubriva.

Azot zauzima posebno mesto u prometu materija kod biljaka. Obavezna je komponenta svih belančevinastih materija, amina i amida, a takođe i sastavni deo molekula hlorofila. Različite forme azotnih jedinjenja su dakle, ugrađene u biljku i predstavljaju izvor hrane.

Tako da azot direktno utiče na porast biljaka a posebno na asimilacionu površinu. Nedostatak azota dovodi do nestajanja hlorofila i smanjenog intenziteta fotosinteze. U krajnjem slučaju deficit azota utiče a brže starenje biljke tj. biljnih tkiva i ćelija, zbog čega biljka sazreva pre vremena i donosi smanjenu količinu plodova. Kvalitet takvih plodova je takođe izuzetno loš.

Pročitajte i: Prihrana pšenice – koje đubrivo?

Suvišna količina azota deluje na izraženu bujnost (bokorenje, granjanje), što dovodi do zasenčenosti koja zatim uzrokuje slabljenje tkiva i poleganje useva. Pojačana azotna ishrana produžava vegetaciju, zadržava sazrevanje biljaka tj. narušava normalan ritam života u pogledu bolesti, visokih temperatura, suše.

SADRŽAJ AZOTA (izražen u %)

manje od 0,1 – nizak
od 0,1 do 0,2 – srednji
više od 0,2 – visok

Dipl.ing.Suzana Nešković PSSS Kragujevac

Pročitaj i ...

razmena npk urea kalcijum karbonat

Kalcijum karbonat može biti štetan kao nosač NPK

Đubrivo je neophodno za dobar rod, ali nekada može da njegova primena bude neadekvatna.

Leave a Reply