Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

Obrada njiva  – Na našin terenima, gledajući njihova fizička i hemijska svojstva, postoje sledeći tipovi zemljišta:

  1. Glinovita zemljišta ( smonica)
  2. Ilovača ( peskovita i praškasta)
  3. Peskuše
  4. Tresetišta

Daćemo neke karakteristike svakog od ovih tipova kao i prepuruke za njihovu najkvalitetniju obradu.

  • Glinovita zemljišta

Karakteristike:

-Kad se nakvase bubre,kad se osuše skupljaju se

-Kad nabubre ne propuštaju vodu,kad se osuše voda prolazi kroz njih

-Jako kratak period za obradu,ne sme se propustiti

-Jako su osetljiva na gaženje

-Kad se sasuše pucaju i tako kidaju korenje biljaka

-Nisu pogodna za korenaste biljke,pogoduju strnim žitima i travama

Obrada zemljišta:

-Odabrati pravi momenat za obradu,kada zemljište nije ni jako suvo ni jako vlažno

-Dobre rezultate daje plitko letnje oranje a zatim duboko jesenje oranje

-Svake 4.-te godine izvršiti podrivanje zemljišta

-Pripremu zemljišta za setvu u jesen obaviti tanjiračama ili rotofrezama,a za setvu u prole?e setvospremačima

-Ozime useve sejati što ranije dok se zemlja skroz ne ovlaži

 

  • Ilovače (praškaste ili peskovite)

Karakteristike:

-Imaju jako dobar kapacitet za vodu,samo usled jake i duge suše ‘’pate’’ za vodom

-Pogodna su za gajenje većine kultura ( nisu dobra za šećernu repu)

-Usled nedostatka gline dolazi do zagušenja biljaka

-često se javlja pokorica

-često se kod njih javlja ‘’plužni đon’’ koji treba razbiti

Obrada zemljišta:

Može se raditi redukovana obrada u određenoj meri

-Ne može se na njima raditi direktna setva

-Dobro reaguju na duboku obradu i na podrivanje svake 4.-te godine

-Predsetvenu pripremu raditi tanjiračama kao se ne bi previše usitnilo zemljište i da ne bi došlo do stvaranja pokorice

Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

  • Peskuše

Karakteristike:

-Niska plodnost

-Mali sadržaj humusa (1-2%)

-Jako ispiranje hraniva

-Slabo zadržavanje vode

-Jaka erozija vetrom

Obrada zemljišta:

-Jako dobro reaguju na mere popravke strukture zemljišta ( dodavanje gline,treseta, humifikacija, kalcifikacija i slično.)

-Odlične mogućnosti za redukovanu obradu

-Gajiti kulture slabo osetljive na sušu ( strna žita,suncokret)

-Ozima strna žita sejati što ranije i to ona sa kraćom vegetacijom

-Dobro reaguju na povremena navodnjavanja

-Prihranu obavljati N-đubrivima sa manjim sadržajem N i to iz više navrata

-U predsetvenoj pripremi koristiti valjak,drljaču

-Dobro je imati vetrozaštitni pojas

 

  • Tresetišta

Karakteristike:

-često su kisela i siromašna hranivima

-Traže drenažu

-Koriste se za popravku drugih zemljišta

-Dobro reaguju na kalcifikaciju i fosfatizaciju

-Jako su dobra za gajenje lukova,kupusnjača,šargarepe,pasulja,kukuruza i ozimih strnih žita

-Ako se mnogo isuše često se zapale

Obrada zemljišta:

-Izvršiti drenažu

-Izraditi vetrozaštitni pojas

-Kukuruz sejati normalno na pravac vetra

-Pogodna su za sve vrste obrade,mada se često moraju valjati

-Koristiti teža oruđa za rad

-Intenzivno suzbijanje korova agrotehni?kim i hemijskim merama

Dipl.ing.polj. Vladica Gavrilović

foto pixabay.com

Obrada njiva zemljišta sa specifičnim osobinama

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima