Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Oranje – kvalitet zavisi od raonika i plužne daske

Oranje – kvalitet zavisi od raonika i plužne daske

Kako obaviti oranje čiji kvalitet najviše zavisi od pluga? Plugovi se koriste za osnovnu obradu zemljišta sa kojom treba da se obezbede najpovoljniji uslovi za rast i razvoj biljaka. Raoni nošeni plug sastoji se iz niza međusobno povezanih delova koji na taj način čine jednu funkcionalnu celinu. Osnovni zadatak pluga kao celine je da vrši oranje zemljišta. Pod oranjem se podrazumeva horizontalno i vertikalno odsecanje trake zemljišta, koja se usled rada pluga podiže, drobi, prevrće, sitni i meša pomoću pojedinih radnih delova pluga. Nadzemni biljni ostaci i ravnomerno rastureno đubrivo se usitne, zatrpaju i delimično izmešaju sa zemljištem. Obradu zemljišta treba izvoditi u pravo vreme, kada je zemljište fizički zrelo za obradu sa najpovoljnijim momentnom vlage. Osnovni i najvažniji deo pluga je raonik.

prinosi kukuruza zatvaranje brazde

U toku oranja od oko 50 % svih otpora u radu otpada na raonik i zato mu treba posvetiti posebnu pažnju. Raonici se rade od kvalitetnih legiranih čelika gde je donji deo zadebljan i služi kao rezerva za iskivanje.

Pročitajte i: Plugovi vrste

U praksi ih zovu samooštreći raonici. Kod samooštrećih raonika, gornja strana oštrice napravljena od mekog materijala koji se u toku oranja brže troši i na taj način raonik ostaje uvek oštar. Nanošenjem tvrdog sloja materijala na raonike može se povećati vek trajanja od 8 – 10 puta.

Kvalitet zavisi od raonika i plužne daske

Plužna daska

Plužna daska ima ulogu da prihvata plasticu od raonika, izdiže je, prevrće, pomera odsečenu traku zemlje u stranu, pri čemu je donekle izmeša i delimično drobi.

Treba znati da od ukupnog vučnog otpora pluga na plužnu dasku otpada oko 10 %. Za čistu brazdu i kvalitetan rad pluga pravilno odsečenu traku zemlje – diskosni crtak mora biti dobro podešen i oštar. Od svih otpora na njega dolazi 15-25%. Ako se crtak odstrani sa pluga, zemljište se cepa, kida, vučni otpor se povećava na plužnoj dasci i dolazi do zagušenja u radu.

Željko Lazić dipl. Ing.

 

Pročitaj i ...

pšenica spelta ekološki uzgoj sortna lista

Pšenica spelta nudi bolju zaradu ratarima

Stare sorte bolje podnose klimatske promene, imaju bolju cenu - pravi izbor za jesen.