Najnovije vesti
Početna » Agroekonomija » Otkup kukuruza 29,00 dinara za kilogram

Otkup kukuruza 29,00 dinara za kilogram

Otkup kukuruza za Robne rezerve do 30. novembra 2021. godine. Kupovina do 23.186.458 kg merkantilnog kukuruza rod 2021. godine od gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i pravnih lica. Cena u kupovini je sa PDV – om. prijave se vrše elektronski.

1) Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od:

– fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,

-zemljoradničkih zadruga, registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica i

-ovlašćenih skladištara, koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju kukuruza i drugih

pravnih lica, registrovanih u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se od fizičkih lica – nosilaca poljoprivrednih porodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga, ovlašćenih skladištara i pravnih lica, koja nemaju finansijskih dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Direkcijom.

2) Kvalitet

Merkantilni kukuruz mora biti, domaćeg porekla, prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B3.516 i SRPS.E.B3.516/1

Elementi kvaliteta

do 14 % vlage,

  • do 8 % lomljenih zrna,
  • do 2 % defektnih zrna,
  • do 2 % nagorelih zrna, strane primese maks. 1%, od toga 0,5 % anorganskih. Lom se utvrđuje pomoću sita sa okruglim otvorima prečnika od 5 mm.

3) Cena merkantilnog kukuruza je 29,00 din./kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

4) Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od zemljoradničke zadruge, ovlašćenog skladištara i pravnog lica je 100 tona a maksimalna je 1.000 tona.

Direkcija će u zavisnosti od ponude merkantilnog kukuruza u otkupu, vršiti raspoređivanje ponuđenih količina u skladu sa potrebama i teritorijalnom rasporedu ovlašćenih skladišta.

5) Prijavljivanje – za prodaju merkantilnog kukuruza zainteresovana registrovana poljoprivredna gazdinstva, zemljoradničke zadruge, ovlašćeni skladištari i pravna lica, mogu se prijaviti elektronski, na portalu Direkcije www.rdrr.gov.rs , svakog radnog dana od 7:00 do 14:00 časova.

6) Ugovaranje – zaključivanje ugovora vršiće se na osnovu elektronskih prijava prodavaca, u skladu sa slobodnim skladišnim kapacitetima i potrebama Direkcije.

7) Plaćanje – Direkcija će Prodavcu izvršiti plaćanje kupljenog merkantilnog kukuruza u roku od 15 dana od dana dostavljanja obavezne dokumentacije.

8) Rok za realizaciju kupovine kukuruza po Zaključku Vlade i rok za prijavljivanje je do 30. novembar 2021. godine.

9) Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/32-39- 052, 32-38-997, 3235-364, 3240-509, u Beogradu i 021/452-774 i 021/528-911, u Novom Sadu.

Pročitaj i ...

nova tehnologija

Grejanje plastenika u Holandiji preskupo ove zime?

Grejanje plastenika na gas na severu EU je neisplativo? Kako će naši povrtari grejati plastenike?