Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Plodored kukuruza sprečava kukuruznu zlaticu

Plodored kukuruza sprečava kukuruznu zlaticu

Plodored kukuruza – kukuruz se u Srbiji proizvodi od dugogodišnjih monokultura pa do proizvodnje u sistemu višepoljnih plodoreda. Ipak najčešće se proizvodi u dvopoljnom plodoredu sa pšenicom ili nekom drugom strninom. Iako je kukuruz tolerantan na gajenje u monokulturi, posebno na zemljištima sa visokim proizvodnim potencijalom, potrebno je napomenuti da ovakav način proizvodnje nosi i velike rizike i teškoće.

Na prvom mestu to se ogleda u otežanom suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih korova, uzročnika bolesti kao i štetočina. Jedan od velikih rizika proizvodnje kukuruza u monokulturi su štete koje nanosi kukuruzna zlatica.

Zlatica kukuruza znatno oštećuje kukuruz samo kod njegovog gajenja u monokulturi. Štetočina ima jednu generaciju godišnje.

Plodored kukuruza sprečava kukuruznu zlaticu

Posebnu pažnju treba posvetiti izboru preduseva. Optimalno je da se setva kukuruza planira nakon nekog od višegodišnjih useva poput deteline, lucerke, pasulja i graška. Pored toga dobro se pokazala i kombinacija sa ozimim žitima, pšenicom, ječmom, kao i krompirom i drugim usevima. Predusev kukuruza treba da u neku ruku očisti parcele od korova, da ne istroši pristupačnu vodu i hraniva, i da ne degradira fizičke osobine zemljišta. Stoga se slobodno može reći da su nepovoljni predusevi za proizvodnju kukuruza usevi:

  • šećerna repa,
  • suncokret,
  • sirak i
  • proso

i dati preporuku da se kukuruz seje nakon lucerke ili soje i pšenice. Ovakvim plodoredom obezbediće se dobri preduslovi za proizvodnju kukuruza, a samim tim i visoki prinosi.

Srđan Vidanović

PSSS Pirot

Kukuruzna zlatica je štetočina kukuruza. Zlatica kukuruza znatno oštećuje kukuruz samo kod njegovog gajenja u monokulturi. Štetočina ima jednu generaciju godišnje. Dužina tela odraslog insekta je 4,4-6,8 mm. Telo je žute do zelenkastožute boje. Glava, pipci i noge su crni. Na telu insekta se zapažaju tri uzdužne pruge. Prezimljava u stadijumu jajeta. Piljenje larvi započinje sredinom maja. Larve se hrane korenom kukuruza i oštećuju ga. Takvim oštećenjem nastaju i štete na nadzemnim delovima kukuruza. Biljka sa oštećenim korenom naročito posle vremenskih nepogoda (vetar, oluja, jača kiša) poleže i ima karakterističnu stabljiku.

Mere zaštite: Najznačajnija mera zaštite je plodored. Pored plodoreda značajna mera je đubrenje i obrada zemljišta. Od hemijskih mera značajna je primena zemljišnih insekticida pre setve kukuruza.

dipl. ing. Vesna Janković

Pročitaj i ...

Kukuruzna siva pipa se pojavila na usevima

Kukuruzna siva pipa je na njivi, napada tek iznikli kukuruz.