Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Prskanje useva uz primenu injektora

Prskanje useva uz primenu injektora

Prskanje useva – Vazdušno injektorski rasprskivač za kvalitetnu zaštitu – Injektor rasprskivač, sa oznakom ID (skraćeno od injektor dizna), koristi se pri nešto većoj brzini vetra, do 8m/s. To je rasprskivač koji sa tečnošću usisava i vazduh (princip injektora) i stvara krupne kapi. Kroz otvor sa strane na telu rasprskivača usisava se vazduh u struju tečnosti. Time je ostvaren efekat uvlačenja spoljašnjeg vazduha venturijevom cevi koja je smeštena u samom rasprskivaču.

Zahvaljujući tome, u struji tečnosti nastaju mehurići koji povoljno utiču na oblikovanje mlaza kod kojeg se javlja smanjeno zanošenje (drift), jer je kap krupnija, a njeno deponovanje na površinu lista veoma dobro. Mešovita kap (tečnost-vazduh), pored komponente hidraulične energije ima i pneumatsku, što omogućava sigurnije usmeravanje i kvalitetniji tretman, posebno kod biljaka većeg habitusa. Kada krupna kap, koju je proizveo injektorski rasprskivač, padne na površinu lista, ona se raspukne u više manjih kapi pri čemu se oslobode mehurići vazduha. Otvori za vazduh smešteni su sa strane i nema opasnosti od njihovog začepljenja. Injektorski uložak ID rasprskivača može se izvaditi i očistiti prema potrebi, i može se postaviti na sve cevi s tzv. bajonet priključkom.

Ugao isticanja mlaza tečnosti je 90° i 120°. Za količinu tečnosti od 200-300 l/ha pri brzini kretanja od 5-6 km/h koriste se rasprskivači ID 90-02 ili ID 120-02, a za količinu tečnosti 300-400 l/ ha, koriste se rasprskivači tipa ID 90-03 ili ID 120-03. Vazdušnim injektor rasprskivačima ostvaren je vidan napredak u procesu primene pesticida. Ovi rasprskivači su pogodno rešenje, jer imaju dobru pokrivnu moć, omogućuju dobro biološko dejstvo pesticida, a u isto vreme čuvaju životnu sredinu.

Prskanje useva uz primenu injektora

Prečnik kapi kod injektorskih rasprskivača iznosi 0,4 mm i pri potrošnji tečnosti od 300 l/ha ostvaruju se veoma dobri rezultati u prekrivanju površine biljke. Preporučena brzina kretanja je 6 km/h. U praksi su se dobro pokazali i turbo-džet (Turbo-Jet) i Turbo-Drop injektor (TDI) rasprskivači. I kod ovih rasprskivača mlaz tečnosti skoro da je obogaćen sa vazduhom tako da se ostvaruje hidro-pneumatski efekat, što doprinosi da se biljka zaštiti po čitavom habitusu. Turbo-Drop injektor, tj. turbo-džet rasprskivač, strujom tečnosti uvlači vazduh kroz otvor, a mešanje vazduha i tečnosti se odvija u komori i kroz otvor usmerava na ciljnu površinu.

Poznato je da se pri povećanju pritiska kod klasičnih (XR, LU) rasprskivača smanjuje veličina kapi što, opet, omogućuje intenzivnije zanošenje (drift). Primenom injektorskih tipova rasprskivača kapi skoro da ostaju istih dimenzija, bez obzira na promenu vrednosti pritiska. Ta osobina doprinosi kontrolisanoj primeni pesticida, mogućnosti smanjenja norme tretiranja kao i doze. Sve zajedno to doprinosi i zaštiti životne okoline. Naravno, ovi rasprskivači su zbog toga i skuplji od standardnih i komplikovaniji su po konstrukciji.

autori: Mirko Urošević i Milovan Živković

izvor:poljoprivreda.info

Pročitaj i ...

briketi od papira

Briketi od papira i slame za hladnu zimu

Od novina, kartona i slame možete napraviti svoje brikete za zimske dane - jačine kao mrki ugalj!!!