Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Setva suncokreta kada tle dostigne 10°C – minimum

Setva suncokreta kada tle dostigne 10°C – minimum

Suncokret voli toplotu, zato se setva suncokreta vrši tek kada zemljište dostigne minimum 10°C stepeni. Kiša koja je obradovala ratare će doprineti boljem nicanju suncokreta. Učestale suše proteklih godina poručuju da suncokret može biti dobar izbor ovoga proleća.

Gajenje suncokreta – Dipl. inž. Milanka Miladinović

Suncokret je usev skromnih zahteva, dobro koristi vodu i hraniva iz dubljih slojeva zemljišta, otporan je na sušu i iziskuje mala ulaganja, a postiže stabilne i relativno visoke prinose.

Uslovi gajenja suncokreta

izvoz poljoprivrednih suncokret gubici suncokret monokultura
Minimum 10 C tla i setva suncokreta može da počne!

Temperatura – Minimalna temperatura za klijanje iznosi 3°C, a optimalna 28°C. Najpovoljnija temperatura za rast i razvoj, naročito u periodu intenzivnog porasta, cvetanja, oplodnje i nalivanja semena, kreće se između 20 do 25°C. Temperatura niža od 15°C i viša od 25°C smanjuje sintezu ulja u semenu. Biljke suncokreta mogu da izdrže temperature i do – 6°C.

Voda – Suncokret stvara veliku vegetativnu masu i zahteva puno vode, na nedostatak vode je najosetljiviji u vreme formiranja glavica i nalivanja semena. Korenov sistem je jako razvijen i prodire duboko u zemljište, tako da crpe vodu iz dubljih slojeva.

Setva suncokreta

Zemljište – Najbolje rezultate usev daje na dubokim, plodnim i strukturnim zemljištima, slabo kisele i neutralne reakcije.

Plodored – Suncokret je osetljiv na gajenje u monokulturi, na isto mesto ga treba vraćati tek posle 5 do 6 godina, a kao predkulture ne treba sejati one koje imaju zajedničke bolesti i štetočine, tako da su najbolje predkulture za suncokret strna žita, a on je dobar predusev za pšenicu i kukuruz.

Obrada zemljišta – Posle ranih predkultura (strna žita), treba obaviti plitko oranje na 10 cm dubine, zatim se u prvoj polovini avgusta ore na 20 cm. Duboko oranje, na oko 40 cm, se obavlja krajem septembra ili početkom oktobra meseca. U proleće se zemljište tanjira, drlja i pred setvu se prolazi setvospremačem. Cilj ove mere je fino ravnanje površine i formiranje setvenog sloja debljine 5-6 cm. Posle kasnih predkultura, obavlja se duboko jesenje oranje.

Đubrenje – Đubrenje fosforom i kalijumom i delimično azotom, izvodi se pred osnovnu obradu u jesen, na osnovu plodnosti zemljišta. Na srednje plodnim zemljištima treba uneti oko 80 kg/ha azota, 100 kg/h fosfora i 120 kg/ha kalijuma; na siromašnijim zemljištima ove količine hraniva treba povećati, a na plodnijim smanjiti. Najčešće se savetuje da se preostala količina azota (1/3 do 1/2 ) unese predsetveno, a da se izostavi prihranjivanje.

Agrotehnika proizvodnje suncokreta

Setva suncokreta – Setvu treba započeti kada se temperatura zemljišta u setvenom sloju ustali na 8 do 10°C, kod nas je to najčešće prva dekada aprila meseca, setva se obavlja sejalicom, međuredno rastojanje je 70 cm, a rastojanje u redu 21 do 30 cm, da bi se ostvario sklop od 40.000 do 60.000 biljaka po hektaru. Dubina setve je od 5 do 8 cm, a potrebna količina semena u zavisnosti od klijavosti, čistoće, apsolutne mase i gustine sklopa, od 4 do 6 kg/ha.

Nega useva – Ako je setva obavljena u suvo zemljište, treba obaviti valjanje, takođe je bitno suzbijanje korova, a jedna od vrlo bitnih mera je međuredno kultiviranje. Optimalno vreme za ovu meru je faza dva do tri para listova, a cilj ove mere je preventivno uništavanje korova, razbijanje pokorice, rastresanje površinskog sloja zemljišta i čuvanje zemljišne vlage.

Žetva suncokreta – Suncokret sazreva krajem avgusta i početkom septembra, kombajniranje treba početi sa vlagom 12 do 14%, jer svako kašnjenje sa žetvom dovodi do značajnog smanjenja prinosa. Prosečni prinos u našoj zemlji kreće se od 2 do 3 t /ha, ali je genetski potencijal mnogo veći, te se mogu ostvariti znatno veći prinosi.

Dobre vesti za ratare – Nova linija tolerantnih ili čak otpornih na bolesti hibrida suncokreta Pioneer Protector (otporni na volovod i plamenjaču).

Pročitaj i ...

gustina setve kukuruza

Gustina setve kukuruza, večita dilema

Više biljaka, veći prinos ili ...? Gustina setve će odrediti rezultate u berbi na jesen.