Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Sjajnik uljane repice – zaštitite mlade biljke

Sjajnik uljane repice – zaštitite mlade biljke

Sjajnik uljane repice – Štete koje čini mogu dostići su i 50% od prinosa. Ova značajna štetočina uljane repice prezimljava kao odrastao insekt i na proleće čim temperatura zemljišta bude veća od 8ºC a vazduha 12ºC može se naći na cvetovima maslačka. Ima jednu generaciju godišnje. Na uljanu repicu prelazi kad se formiraju cvetni pupoljci i hrani se polenom. Napadnuti cvetovi pupoljci se ne otvore već se osuše. Iz položenih jaja se izmile larve, koje se, takođe, hrane polenom. Kad su otvoreni cvetovi štete su zanemarljive.

Odrasli insekti se javljaju obično u aprilu i maju i tad su prisutni na cvetovima iz familije Brassicacae. Veće štete su nastaju kad je fenofaza pupoljaka dugotrajna, a toplo vreme prouzrokuje raniju pojavu imaga. Štete se manifestuju i na vršnim cvastima (često se simptomi mešaju sa uticajem suše – u ovom slučaju sušenje cvasti je od donjih prema gore).

Pragovi štetnosti u fenofazama su:

  • početak obrazovanja pupoljaka – 0,8 imaga/cvasti;
  • pupoljci zbijeni u cvasti – 1-1,5 imaga/cvasti;
  • početak izdvajanja pupoljaka u cvasti – 2-3 imaga/cvasti.

Pored sjajnika uljane repice, naše zasade repice napadaju i druge pošasti a kako da zaštitite mlade biljke od njih pogledajte OVDE.

Sjajnik uljane repice – zaštitite mlade biljke

Suizbijanje se izvodi u jednom ili dva tretmana. Za suzbijanje se koriste preparati na bazi piretroida: deltametrin, alfacipermetrin, bifentrin i sl. koji su otrovni za oprašivače pa bi ih trebalo koristiti za suzbijanje pre otvaranja cvetova. Efikasni su i na nižim temperaturama.

Drugo tretiranje – sjajnik uljane repice – je neophodno uraditi ako je prvo urađeno ranije i ako posle tretmana padnu jake kiše. Deset dana posle prvog tretmana mogu se koristiti preparati na bazi fosalona, koji su neotrovni za pčele. Tretmanima protiv repičinog sjajnika suzbijaju se i pipe uljane repice, velika i mala i rilaš kupusne ljuske.

Eleonora Onč Jovanović,

dipl. ing. zaštite bilja

PIS VOJVODINE – Proizvođačima uljane repice se preporučuje pregled useva na prisustvo štetočina. Ukoliko se registruje:

  • 0,5 do 1 imaga repičinog sjajnika po biljci
  • 2 do 3 imaga male repičine pipe po metru kvadratnom
  • 2 do 4 imaga velike repičine pipe na 10 biljaka

neophodno je sprovesti hemijske mere zaštite.

Registrovani insekticidi su:

U ovoj fazi razvoja useva, repičin sjajnik može da pričini najveće štete izgrizajući zatvorene pupoljke tako da  proizvođačima preporučujemo da u najtoplijem delu dana obiđu svoje parcele i ukoliko utvrde prisustvo imaga na nivou praga štetnosti (0,8-1 imaga/cvasti), izvrše insekticidni tretman nekim od registrovanih preparata:

  • Decis 2,5 EC, Futocis EC 2,5, Konfuzija, Polux (deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
  • Nurelle D, Konzul (hlorpirifos+cipermetrin) 0,75-1 l/ha ili
  • Fobos EC , Bifenicus (a.m. bifentrin) 0,15 l/ha.

Prilikom zaštite uljane repice od repičinog sjajnika potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Pročitaj i ...

gustina setve kukuruza

Gustina setve kukuruza, večita dilema

Više biljaka, veći prinos ili ...? Gustina setve će odrediti rezultate u berbi na jesen.

Leave a Reply