Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Sneg je dobar za mlade biljke

Sneg je dobar za mlade biljke

Sneg ima dobre strane – Najzad je najavljen sneg ovoga vikenda u žitnici Srbije koji će pokriti mladu pšenicu. To će doneti vlagu neophodnu za prolećni rast biljaka.

Tekst autora dipl. ing. Svetlana Jerinić će Vam ukazati na dobre i loše strane zime.

U zavisnosti od vremena padanja, uticaj snega na biljnu proizvodnju može biti koristan i štetan. Najznačajniji uticaj snega ogleda se u tome što je sneg važan izvor vode u poljoprivredi.

Značaj snega za biljke

Njegovim topljenjem voda odlazi u dublje slojeve zemljišta i na taj način se povećava predvegetacijska rezerva vode u zemljištu. Ovo je posebno značajno u aridnim oblastima. Takođe, sneg je dobar toplotni izolator. U zimskom periodu pokriva ozime useve i na taj način ih štiti od izmrzavanja. Ozima pšenica pod snegom može izdržati temperature od – 25° C u dužem vremenskom periodu, dok bez snega izmrzava i na temperaturama od – 10° C ako duže traju. Sneg može imati i negativan uticaj, naročito ako se javi u ranu jesen ili kasno proleće.

Negativne strane snega

Njegovim topljenjem voda odlazi u dublje slojeve zemljišta i na taj način se povećava predvegetacijska rezerva vode. Vlažan sneg može izazvati mehanička oštećenja nežnijih delova biljaka. Njegovo duže zadržavanje iscrpljuje ozime useve i pogoduje pojavi snežne plesni kod ozimih strnina. Ako se dugo zadrži u proleće odlaže izvođenje poljskih radova i setvu jarih useva.

Pročitajte i: Otpornost pšenice pod snegom

U slučajevima kada su dnevne temperature pozitivne, dolazi do njegovog otapanja, a noću do ponovnog smrzavanja i tada se stvara ledena kora. Kada je ledena kora debela, ispod nje dolazi do nagomilavanja ugljen-dioksida, smanjuju se zalihe kiseonika i može doći do oštećenja biljaka. Kada je ledena kora priljubljena, odnosno neposredno iznad ozimih useva, može izazvati i mehanička oštećenja biljaka. Ledena kora može se uništiti mehanički ili posipanjem tamnim materijama u cilju ubrzavanja otapanja.

dipl. ing. Svetlana Jerinić

Pročitaj i ...

kukuruz faza cvetanja kukuruz sa pasuljem

Kukuruz – faza cvetanja i značaj vlage u razvoju biljke

Uz dosta vlage za kukuruz faza cvetanja će Vam doneti bogat rod na jesen. Navodnjavajte ako imate priliku.