Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Sneg je dobar za mlade biljke

Sneg je dobar za mlade biljke

Sneg ima dobre strane – Najzad je stigao sneg da napoji pšenicu. Debljina snežnog pokrivača je prešla 10 cm što će obezbediti vlagu i u dubljim slojevima (iznad 30 cm).

Tekst autora dipl. ing. Svetlana Jerinić će Vam ukazati na dobre i loše strane zime.

U zavisnosti od vremena padanja, uticaj snega na biljnu proizvodnju može biti koristan i štetan. Najznačajniji uticaj snega ogleda se u tome što je sneg važan izvor vode u poljoprivredi.

Njegovim topljenjem voda odlazi u dublje slojeve zemljišta i na taj način se povećava pred vegetacijska rezerva vode u zemljištu. Ovo je posebno značajno u aridnim oblastima. Takođe, sneg je dobar toplotni izolator. U zimskom periodu pokriva ozime useve i na taj način ih štiti od izmrzavanja. Ozima pšenica pod snegom može izdržati temperature od – 25° C u dužem vremenskom periodu, dok bez snega izmrzava i na temperaturama od – 10° C ako duže traju. Sneg može imati i negativan uticaj, naročito ako se javi u ranu jesen ili kasno proleće.

Negativne strane snega

Njegovim topljenjem voda odlazi u dublje slojeve zemljišta i na taj način se povećava pred vegetacijska rezerva vode. Vlažan sneg može izazvati mehanička oštećenja nežnijih delova biljaka. Njegovo duže zadržavanje iscrpljuje ozime useve i pogoduje pojavi snežne plesni kod ozimih strnina. Ako se dugo zadrži u proleće odlaže izvođenje poljskih radova i setvu jarih useva.

U slučajevima kada su dnevne temperature pozitivne dolazi do njegovog otapanja, a noću do ponovnog smrzavanja i tada se stvara ledena kora. Kada je ledena kora debela, ispod nje dolazi do nagomilavanja ugljen-dioksida, smanjuju se zalihe kiseonika i može doći do oštećenja biljaka. Kada je ledena kora priljubljena, odnosno neposredno iznad ozimih useva, može izazvati i mehanička oštećenja biljaka. Ledena kora može se uništiti mehanički ili posipanjem tamnim materijama u cilju ubrzavanja otapanja.

dipl. ing. Svetlana Jerinić

Pročitaj i ...

otkup po đubriva prema vrsti cena hlebnog kvalitet zrna

Kvalitet zrna pšenice će doneti veći profit na kraju

Dobar hleb zahteva pšenicu kvalitetnog zrna. Kako se određuje kvalitet zrna i njegova pogodnost za mlevenje u brašno?