Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Soja suša i njeni znaci na biljkama

Soja suša i njeni znaci na biljkama

Vreme nas ne mazi, malo kiše, malo Sunca dok biljke pate – koji su znaci da ima malo vode za razvoj, soja suša i prinos. Soja može biti tolerantnija na sušu od kukuruza, ali razlog leži u njenoj sposobnosti  da dobro kamuflira stres od suše u odnosu na kukuruz. Kukuruz uvrće svoje lišće koje postavlja ka stablu.
Ovakvu sliku nemamo kod soje. Ukoliko želiš da bolje odrediš stepen stresa moraš izbliza dobro osmotriti biljku. (Shaun Casteel,  Purdue Univerzitet, SAD, specijalista za soju). Soja stres od suše pokazuje unutar ćelije i metaboličkih procesa. Fiziološki razvoj biljke biće vrlo uočljiv.

1. Prvi znaci su smanjenje porasta listova i širenje liske. Ovo je primetno nakon nekoliko nedelja u kojima biljke u razvoju kreću da pokrivaju redove. Biljka tada svoje unutrašnje izvore koristi u pravcu razvoja korena u potrazi za vodom pre nego na razviće vegetativne mase i reproduktivnih organa  polja soje sa znakovima stresa od suše. Nema sklapanja redova.

SOJA suša i njeni znaci na biljkama

2. Sledeći vidljiv znak je podignut list tj. liska (leaf-flipping) koji je sličan uvijanju listova kod kukuruza, kao zaštita od povećane transpiracije (odavanje, gubitak, vode preko lisne površine). Izrazito je intenzivna srebrna boja naličja lista, orijentacija lista prema gore i zaštita lica liske. Ovo smanjuje fotosintezu i i čuva vlagu prisutnu u biljci. Casteel, navodi da ukoliko se ovo vise puta ponovi stress od suše je sve gori i gori, a uslovi za biljke su suroviji.

3. Soja koja je više puta od početka vegetacije doživela stres od suše zatvara list formirajući oblik školjke. Spoljni listovi kod troliska imaju zadatak da zaštite unutrašnji list. Ovaj proces se može javiti u bilo kom periodu vegetacije.

4. Veliki uticaj stresa od suše je na cvetanje i to ne samo odbacivanjem cvetova. Soja će u fazi razvića V-3, kada mlada biljka ima tri troliska, doći će do cvetanja i oplodnje, a samim tim do formiranja mahuna i zrna iako biljka nastavlja svoju vegetaciju. To je režim preživljavanja gde imamo pojavu cvetova, a kasnije mahuna na svega par centimetara iznad zemlje Soja ima duži “povlašćeni” period da se pripremi na stres od suše u odnosu na kukuruz.

Kod kukuruza je to do momenta punog oprašivanja kada je nemoguće da se kukuruz pripremi na surove uslove suše. Kod soje se javljaju kraće nodije. Nadoknada se ogleda ranijim cvetanjem, razvićem mahune i boljim nalivanjem manjeg broja formiranih zrna.
Napominjem (B.Garalejić):

Ukoliko ste propustili da vidite sve ove faze stresa od suše od početka vegetacije obiđite Vaš usev. Možda pronađete jedan od znakova, kasnije navedenih, koji mogu da Vas informišu o tome kako je Vaša posejana soja podnela ovu sušu i visoke temperature.

Bogdan Garalejić, PSS Institut TAMIŠ Pančevo, savetodavac – saradnik za ratarstvo

Pročitaj i ...

lucerka korovi bolesti lucerke košenje lucerke lucerka dobar rast lucerkina buba plodored lucerke navodnjavanje lucerke lucerkino brašno lucerka pred zimu pilirano seme

Lucerka – seno ili senaža, šta je bolje?

Senaža je bolja od samog postupka sušenja sena u plastovima. Više karotena, suve materije i obroka za stoku sa jednog hektara.

Leave a Reply