Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

Suzbijanje korova u strnim žitima – Pojava korova u strnim žitima dovodi do značajnog smanjenja prinosa (10-15 %). Osim smanjenja prinosa stvaraju se problemi prilikom žetve, kao i pojavu raznih bolesti i štetočina na usevima kao prelazni domaćini.

Korove delimo na: širokolisne i uskolisne (travne), a daljom podelom na: jednogodišnje (razmnožavaju se semenom) i višegodišnje (razmnožavaju se vegetativno i semenom).

Korovi se u ozimim žitaricama pojavljuju već nakon žetve, a njihovo nicanje traje sve do kasnog proleća. Niču pri niskim temperaturama, dok su usevi žitarica u fazi nicanja i slabo razvijeni. Kritični period zakorovljenosti žitarica proteže se do kraja bokorenja. I korovi tada konkurišu razvoju useva i smanjuju rod. Nekim korovima je za razvoj potrebna viša temperatura, ali u tom periodu dobro razvijeni usev smanjuje njihovu pojavu (zasenjuje ih).

Radi efikasnijeg suzbijanja korova neophodno je poznavati njihovu biologiju i uslove uspevanja, i na osnovu toga primeniti odgovarajuću meru suzbijanja.

Jednogodišnji širokolisni korovi suzbijaju se upotrebom zemljišnih herbicida, pre, za vreme ili ubrzo nakon setve, a pre nicanja useva. Posle nicanja moguće ih je efikasno suzbiti herbicidima u fazi 2-6 lista, kad su najosetljiviji.

Višegodišnji širokolisni korovi uspešno se suzbijaju herbicidima nakon njihovog nicanja, nakon što razviju značajniju lisnu masu.

Jednogodišnji uskolisni korovi suzbijaju se herbicidima pre i neposredno nakon setve useva. Budući da uskolisni korovi niču kroz duži vremenski period, moguće ih je suzbiti i nakon nicanja dok su razvijena 2-3 listića.

Za višegodišnje travne korove najbolji rezultati se postižu kad su korovi veličine 10-20 cm.

Suzbijanje korova u strnim žitima ovog proleća

U nastavku su navedeni neki od najčešće korišćenih herbicida u suzbijanju korova sa osvrtom na dozu, fenofazu useva pri primeni herbicida, kao i koji se korovi suzbijaju.

Količina vode potrebne za tretiranje jednog hektara je 200-400 litara.

Prilikom upotrebe herbicida, neophodno je pridržavati se uputstva proizvođača, koje se dobija uz svaki preparat i primeniti mere zaštite prilikom rada.

Savetodavac zaštite bilja Siniša Nedeljković.

 • Lontrel 100 – 0,9-1,2 l/ha
  posle nicanja korova (jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi)
 • Sekator  0,150 l/ha
  od trećeg lista zastavičara, (jednogodišnji širokolisni korovi)
 • Starane 250 – 0,6 l/ha
  od trećeg lista zastavičara, (jednogodišnji širokolisni korovi)
 • Mustang –  0,4-0,6 l/ha
  bokorenje – II kolence, (jednogodišnji širokolisni korovi)
 • Stomp 330-E – 4-6 l/ha posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja do bokorenja
  (jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi).
 • Monosan herbi – 1,5-2,5 l/ha bokorenje, I kolence (jednogodišnji i višegododišnji širokolisni korovi)
 • Herbisan – 1,5-2,5 l/ha bokorenje, I kolence
  (jednogodišnji i višegod. širokolisni korovi)
 • Poljosan – 1,5-2,5 l/ha bokorenje, I kolence
  (jednogod. i višegodišnji širokolisni korovi)
 • Maton – 0,5-0,8 l/ha sredina bokorenja, II kolence
  (jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi)
 • Laren 60-WP – 10 g/ha od 3. lista zastavičara
  (jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi)

Pročitaj i ...

navodnjavanje soje kukuruza

Navodnjavanje soje i kukuruza će biti svakodnevica – Šabac

Vlage u zemljištu sve manje, padavine su retke i navodnjavanje soje i kukuruza će biti "normalno" za desetak godine.