Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Traktori sabijaju zemljište, čuvajte rastresitost zemljišta

Traktori sabijaju zemljište, čuvajte rastresitost zemljišta

Zemljište i njegove osobine su uslov dobrih rezultata u berbi. Tokom obrade i spremanja za setvu traktori sabijaju zemljište i time umanjuju dobre osobine zemljišta (bogatstvo kiseonikom, propusnost vode, više CO2 u tlu…). Rastresito zemljište obezbeđuje lakšu obradu, manji utrošak goriva, više sačuvane vode po hektaru u zemljištu.

Obrada zemljišta i efekti agromehanizacije

Savremena ratarska poljoprivredna proizvodnja ne može se zamisliti bez savremenih pogonskih mašina i oruđa. Opšti je trend da poljoprivredna mehanizacija iz godine u godinu postaje sve teža i veća, samim tim postaje veća i opasnost od sabijanja zemljišta. Sabijanje zemljišta uglavnom je povezano s glavnim operacijama obrade, koja može uzrokovati slabije ili jače narušavanje povoljne strukture zemljišta.

Struktura zemljišta je vrlo važna zbog toga što ona utiče na zadržavanje i prohodnost vode, vazduha i hraniva, koji su nužni za pravilan rast i razvoj korena. Poboljšanje svojstava zemljišta dugotrajniji je i teži proces od degradacije.

Degradacija bilo kog svojstva zemljišta, izuzetno se negativno odražava na njegovu produktivnost. Na području naše zemlje, poljoprivredni proizvođači svojim aktivnostima često dovode do narušavanja svojstava zemljišta. Najčešće dolazi do degradacije njegovih fizičkih osobina zbog stalnog smanjivanja količina organske materije. Obnavljanje organske materije zemljišta, svedeno je na eventualno zaoravanje žetvenih ostataka, dok je upotreba stajnjaka, zbog smanjenog stočnog fonda, svedena na minimum.

Traktori sabijaju zemljište

Promenom svojih fizičkih svojstava, zemljište postaje sklono sabijanju, a samim tim osiromašuje se vazduhom (smanjenje procenta vazdušnih pora). Sabijena zemljišta imaju smanjenu vodopropustljivost, povećava se površinsko oticanja vode, sklonija su eroziji, stvaranju vodoleži, a smanjuje se i mogućnost prodiranja korena u dublje slojeve zemljišta. U ovakvim uslovima neminovno dolazi i do povećanja sadržaja CO2 čime se otežava rast i razvoj korena gajenih biljaka. Rast korena prestaje ispod 2% O2 u atmosferi zemljišta, a pri količini od 2-10%, O2 je znatno usporen. Nedostatak kiseonika takođe dovodi do smanjenja brojnosti aerobnih mikroorganizama, a u ekstremnim uslovima i do usporenog razlaganja organske materije, zabarivanja zemljišta i pojave procesa koji pospešuju formiranja toksičnih organskih i mineralnih jedinjenja.

Smanjivanjem prisustva kiseonika u zemljištu, dolazi do povećanja gubitaka azota iz primenjenih mineralnih đubriva, usled povećane aktivnosti denitrifikacionih mikroorganizama. U ovakvim uslovima dolazi i do smanjenog prisustva Azobactera spp. odgovornog za proces slobodne fiksacije N iz vazduha. Smanjivanjem njegove brojnosti u zemljištu, prirodni izvori ovog hranljivog elementa se smanjuju i povećava se zavisnost od primene mineralnih izvora azota.

Svojstva sabijenog zemljišta

Temperaturne razlike u sabijenim zemljištima daleko su veće. Tokom noći i jutra temperature su niže, dok su dnevne temperature više u odnosu na normalno sabijeno zemljište. Smatra se da veliki uticaj na sabijanje zemljišta i narušavanje njegove strukture ima poljoprivredna mehanizacija. Povećanjem mase poljoprivrednih mašina i intenziteta obrade, uz istovremeno smanjenje sadržaja organske materije (kao jedinog činioca koji pozitivno utiče na stabilnost zemljišta), neminovno je dovelo do povećanja sabijenosti zemljišta.

Na parcelama na kojima je ovaj problem izražen, za proizvodnju svakog kg zrna kukuruza potrebno je utrošiti 0,9 l više vode. U našim agroekološkim uslovima voda predstavlja limitirajući faktor prinosa. U poređenju sa rastresitim zemljištem koje ujedno ima i veći kapacitet za vodu (2,7 l/ha), prinos kukuruza može biti manji i do 3 tone/ha.

Neodgovorno postupanje prema zemljištu, pre svega spaljivanje ili odnošenje žetvenih ostataka, uz istovremeno izostavljanje upotrebe stajnjaka, dovodi do narušavanja strukture zemljišta. Zemljišta sa narušenom strukturom ne mogu dati odgovarajuće rezultate u procesu proizvodnje, a popravka ovakvih zemljišta zahteva značajna novčana ulaganja, koja premašuju cenu koštanja goriva koje bi bilo uloženo u proces zaoravanja žetvenih ostataka.

Mr Anka Kačarević

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima