Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Uljana repica je pravi izbor za ratare

Uljana repica je pravi izbor za ratare

Uljana repica – Posle višegodišnjeg iskustva sa cenom pšenice možda je vreme da razmislite o setvi uljane repice. U našim agro – ekolološkim uslovima zaštita uljane repice je značajno jenostavnija u odnosu na druge useve. Od korovske flore u uljanoj repici preovlađuju jednogodišnje zeljaste biljke.

  Uz cenu od 360 – 380  evra/t  i prinos od 3,6 – 4,4 t/ha. Kod nas se uglavnom uljana repica seje posle strnih žita i graška. Nakon žetve navedenih useva redukcija korova se može izvesti mehaničkim merama – oranje, tanjiranje.

 Prednost gajenja uljane repice je i njena ozimost – seje se u pozno leto ili ranu jesen, pa većina korova izmrzne tokom zime. Preostali korovi često ne mogu da se razvijaju zbog velikog broja biljaka uljane repice po jedinici površine (70-80) , koje se  dodatno granaju onemogućavajući razvoj drugim biljkama. Ako se primenjuju osnovne agrotehničke mere (zdravo seme, tolerantne sorte, plodored, zaoravanje žetvenih ostataka), očekivano je da duži niz godina ne bude većih problema, posmatrano sa fitopatološkog aspekta.

 Štetni insekti mogu biti limitirajući faktor proizvodnje. Javljaju se tokom  vegetacije, oštećujući usev u različitim fazama razvoja. U našim agroeološkim uslovima potrebno je ponekad više hemijskih tretmana za zaštitu uljane repice. Od štetočina u proleće najveći problem predstavlja repičin sjajnik.

Uljana repica je možda pravi izbor za ratare

 Postoje i brojne druge prednosti gajenja uljane repice. Ozima uljana repica , kao i druge ozime biljne vrste, izbegava period letnjih suša i visokih temperatura koje su poslednjih godina dovele do strahovitih gubitaka prinosa. Zaoravanjem žetvenih ostataka zemljište se obogaćuje organskim kalijumom, pa uljana repica predstavlja odličan predusev za kaliofilne biljke poput krompira, mrkve i paradajza.

 Sa aspekta plodoreda, gajenje uljane repice takodje daje brojne mogućnosti. Kod nas se seje u prvoj polovini septembra, a vršidba se obavlja krajem juna u zavisnosti od klimatskih uslova.  Setva se obavlja kada u polju ima malo radova.

Rano skidanje useva omogućuje dobru pripremu zemljišta za naredne useve ili postrnu setvu nekih ratarsko – povrtarskih biljaka        ( krastavac kornišon, mrkva, cvekla, kukuruz šećerac). Takođe uljana repica je poznata kao izuzetna medonosna biljka, u povoljnim godinama se  s jednog hektara može dobiti od 100 do 150 kilograma meda.

Osnovna prednost gajenja ove kulture je ta što na svetskom tržištu vlada sve veća potražnja za semenom uljane repice kao sirovinom za prerađivačku industriju.

 Marković Jelena  dipl.ing

 PSSS Padinska Skela

foto dekalb

Pročitaj i ...

pšenica napad suzbijanje korova rok setve

Mraz na njivi pšenica bez zaštite snežnog pokrivača

Pšenica pod snegom može mirno da "spava" ali bez snega, uz mraz od više dana stvara brigu poljoprivrednicima

Leave a Reply