Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Ratarstvo » Značaj primene sumpora za pravilan rast

Značaj primene sumpora za pravilan rast

Koliki je značaj primene sumpora za razvoj poljoprivrednih kultura? Biljke iz zemljišta usvajaju sumpor u obliku sulfata. Kao i nitrat, sulfat je rastvorljiv u vodi i tokom zimskih meseci se može isprati u dublje slojeve zemljišta. Ako je tokom zime bilo dosta padavina i ako su zemljišta laka, plitka i siromašna humusom, ili teža pa se sporo zagrevaju, biljci će biti pristupačne samo male količine sumpora. Simptom nedostatka sumpora kod ozime pšenice jeste žutilo mladih listova, pošto se već usvojeni sumpor ne može premestiti iz starijeg u mlađe listove kao što je to slučaj kod azota.

Značaj primene sumpora za pravilan rast

sumpor

Potrebe biljaka za sumporom kreću se između 10 i 50 kg/ha, gde žitarice, šećerna repa, krompir i kukuruz obično traže 10-25 kg/ha S, a uljana repica 30-50 kg/ha S, a livade i pašnjaci 20-40 kg/ha. Suvišak sumpora će retko izazvati simptome na biljkama ili u prinosu, ali će nepotrebno dovesti do zakišeljavanja zemljišta. Primena sumpora na bazi potreba biljaka za ovim elementom povećava sadržaj proteina, a time i kvalitet prinosa. Prekomerno đubrenje sumporom, sa druge strane, ne utiče ni na visinu ni na kvalitet prinosa.

Sva Borealis L.A.T kompleksna đubriva sadrže sumpor u formi sulfatnog jona, i tako biljci obezbeđuju siguran izvor dostupnog sumpora:

znacaj primene sumpora

Pročitaj i ...

gustina setve kukuruza

Gustina setve kukuruza, večita dilema

Više biljaka, veći prinos ili ...? Gustina setve će odrediti rezultate u berbi na jesen.