Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Plavo goveče – mesnata rasa iz Evrope

Plavo goveče – mesnata rasa iz Evrope

Plavo goveče u originalnoj formi potiče iz centralnog i severnog dela Belgije i jedno vreme je činilo polovinu populacije goveda. Lokalno crveno-šareno i crno-šareno se ukrštalo sa Šorthorn govečetom uvezenim iz Engleske u periodu od 1850. do 1890. godine. Stvarni uzgojni cilj je ustanovljen početkom 20. veka kada je zvanično današnja rasa i ustanovljena. Jedno vreme je ova rasa imala dva tipa, jedan primarno mlečni tip i drugi mesni tip. Sa provedenim selekcijskim postupcima ova rasa je prvenstveno mesnog tipa. Današnje belgijsko plavo goveče je rezultat selektivnog genetskog razvoja i uzgoja sprovedenog od strane profesora Hanseta u Centru za veštačku oplodnju u belgijskoj pokrajini Lijež.

Plavo goveče je rasa velikog telesnog formata, zaobljenih linija izražene mišićavosti posebno ramena, leđa i sapi. Leđna linija je ravna, strmih sapi i nežne kože. Ima nežne, ali snažne ekstremitete koji omogućavaju lagan hod.

plavo goveče

Boja može biti bela, plavo-crvenkasto-siva ili ponekad crna. Rasu karakteriše miran temperament i dugovečnost. U odnosu na šarole rasu ima izraženiju muskuloznost, mlečnost i dnevni prirast telesne mase. Međutelidbeni interval i smrtnost teladi su skoro isti kao kod Šarole rase.

Dosadašnji rezultati potvrđuju da na meleze prenosi kvalitativna svojstva mesa i potencijal prirasta.

Plavo goveče – mesnata rasa iz Evrope

Tovne rase goveda po stepenu stasavanja pripadaju rano – stasnom tipu, što dolazi do izražaja u ranom polnom stasavanju, dobrim tovnim odikama, ranoj zameni zuba i predispoziciji ka kratkonožnosti. Osnovna eksterijerna odlika rasa ovog tipa je zbijena građa tela. Kostur je srazmerno razvijen i lak, a muskulatura je obilna.

Bitna odlika tovnih rasa je da dobro iskorišćavaju hranu i imaju visok dnevni prirast. Randman je visok pa se kod srednje utovljenih grla kreće od 65 do 70%. U slučajevima kada je stepen utovljenosti veći, randman prelazi 75%. Od karakteristika bitnih za proizvodnju kvalitetnog mesa ističe se sposobnost da masnoću talože i u mišićno tkivo, te je meso sočno.

Krave srednje velikog telesnog okvira sa zaobljenim linijama trupa u proseku imaju telesnu masu od 700-750 kg i visinu grebena od 132-138 cm, dok bikovi u proseku imaju telesnu masu od 1.100 do 1.300 kg i visinu od 146-155 cm. Gravidnost  traje 280 do 286 dana. Prvo teljenje se obično dešava u starosti junice od 32 meseca. Prosečna telesna masa tek rođenog teleta iznosi oko 45 kg. Mlečnost krava iznosi oko 4.000 kg mleka sa 3,5% mlečne masti.

Savetodavac Zoran Kozlina

Zasluge za veliki randman ima gen koji NE zaustavlja dalji rast mišića (kod drugih rasa mišići rastu do određene veličine i miostatin zaustavlja dalji rast). Gajenjem goveda sa takvom “greškom” je doveo do današnjeg plavog govečeta koje ima izuzetno veliku masu mišića – mesa.

Pročitaj i ...

sir vino proizvodnja plasman

Kombinacija sir vino – kako napraviti pijani sir i brend?

"Pijani" sir - novost koja može da Vam obezbedi dobar prihod i uživanje da stvarate nešto novo u Srbiji.

Leave a Reply