Najnovije vesti
Početna » Poljoprivreda » Stočarstvo » Proteini i minerali u hrani odlučuju o prirastu i nosivosti

Proteini i minerali u hrani odlučuju o prirastu i nosivosti

Kako uskladiti sadržaj hranljivih materija u obroku brojlera i koka nosilja da proteini i minerali povećaju produktivnost životinja? Pažljivo odabranim odnosom minerala možete uticati na profit koji ostvarujete u proizvodnji. Savetuje vas iz PSSS Mladenovac Dragoljub Krajnović

Uticaj hranljivih materija na nivo konzumiranja hrane kod živine

U nizu različitih faktora koji utiču na apetit kod živine, najvažniji je uticaj imaju nekoliko metabolita u organizmu, od kojih je dominantna energija. Glavni faktori obima konzumiranja hrane su ambijentalna temperatura, nivo proizvodnje telesna masa jedinki i i koncentracija energije u suvoj materiji obroka.

Kada su u pitanju nosilje, obim konzumiranja suve materije opada u situacijama kada je temperatura ambijenta preko 30°C. Međutim, ako se nivo apetita posmatra na osnovu koncentracija energije obroka, bitne razlike se javljaju u zavisnosti od pravca proizvodnje. U slučaju nosilja konzumnih jaja, veza između apetita i koncentracije energije se manifestuje mnogo brže u poređenju sa roditeljskim jatom brojlera.

Takođe, priroda koncentracije energije obroka ima veliki uticaj na apetit. Ukoliko je niža koncentracija energije hraniva određena pre svega vlaknima iz hraniva, neće biti adekvatno propraćena povećanim konzumacijom hrane. U poređenju sa koncentracijom energije, smanjenje sadržaja proteina u hrani za živinu ima manji uticaj na konzumiranje, ali to ne može da se kaže kada je u pitanju povećanje koncentracije proteina. Ukoliko je povećana koncentracija proteina u hrani to direktno utiče na smanjenje apetita, što se dovodi u vezu sa obimom resorpcije pojedinih aminokiselina.

Proteini i minerali utiču na profit

Pravilna ishrana je ključ uspeha.

Sadržaj pojedinih mineralnih materija u obroku, takođe ima uticaj na apetit. I viškovi i nedostaci kalcijuma, natrijuma i hlora imaju za posledicu smanjen obim konzumiranja hrane, a sličan je i efekat dugoročnog disbalansa mikroelemenata u ishrani živine. Pad apetita, kao posledica deficita pojedinih vitamina, po pravilu je veći problem u ishrani podmlatka, u poređenju sa odraslim kategorijama živine.

Konzumiranje vode je takođe u vezi sa konzumiranjem suve materije. U uslovima nedovoljnog konzumiranja vode, smanjuje se konzumiranje suve materije. Nasuprot tome, ograničenje konzumiranja suve materije, uslovljava povećano uzimanje vode, koje se javlja već posle nekoliko dana, što kao posledicu ima povećano kvašenje prostirke i povećanje koncentracije vlage u objektima za živinu.

Pročitaj i ...

vino od jabuka jabuke naša

Jabukovo sirće u ishrani životinja čuva zdravlje

Jabukovo sirće doprinosi zdravlju gajenih životinja i podstiče plodnost i mlečnost krava i svinja dojilja.